Thi hành án dân sự

Thi hành án dân sự, luật thi hành án dân sự, tư vấn cho đương sự về điều kiện, trình tự thủ tục thi hành án bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài thương mại đã có hiệu lực pháp luật, thời hiệu thi hành, phí thi hành án dân sự và hoãn thi hành án.

Thuê Luật sư tham gia thi hành án dân sự

Thuê Luật sư tham gia thi hành án dân sự là rất cần thiết trong giai đoạn thi hành án. Luật sư là người am hiểu pháp luật có kinh nghiệm trong hoạt động pháp luật, là người...

Các trường hợp chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án

Các trường hợp chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án dân sự. Chuyển giao quyền, nghĩa vụ dân sự là trường hợp người có quyền hoặc có nghĩa vụ không tự mình hưởng quyền hoặc...

Dịch vụ nhận ủy quyền thi hành án dân sự

Dịch vụ nhận ủy quyền thi hành án dân sự. Việc Tòa án đưa ra phán quyết  chỉ là kết quả về mặt pháp lý cho cá nhân, tổ chức. Để bảo vệ quyền, lợi ích hợp...

Tư vấn thủ tục thi hành án dân sự

Tư vấn thủ tục thi hành án dân sự, Sau khi bản án có hiệu lực, việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án có khi cũng hết sức gian nan, khó khăn. Tư vấn thủ tục thi...

Thời hiệu yêu cầu thi hành án dân sự

Thời hiệu yêu cầu thi hành án dân sự như sau: Cơ sở pháp lý: - Văn bản hợp nhất số 12/VBHN- VPQH hợp nhất Luật thi hành án dân sự. - Nghị định 62/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn...

Trình tự thủ tục thi hành án dân sự

Trình tự thủ tục thi hành án dân sự có hiệu lực pháp luật. Theo khoản 1, Điều 35, Luật Thi hành án dân sự năm 2008, sửa đổi, bổ sung 2010 thì cơ quan thi hành án cấp...

Tư vấn thi hành án dân sự

Tư vấn thi hành án dân sự, Luật sư tư vấn luật thi hành án dân sự đối với mọi vụ án, sau khi bản án có hiệu lực pháp luật về thỏa thuận thi hành án hay phải...

Quyền của Luật sư trong hoạt động thi hành án dân sự

Quyền của Luật sư trong hoạt động thi hành án dân sự. Quyền của một chủ thể được xác định theo tư cách mà người đó tham gia các quan hệ pháp luật. Hiến pháp có quy định...

Những trường hợp hoãn thi hành án dân sự

Hoãn thi hành án dân sự là chuyển việc thi hành bản án, quyết định dân sự sang thời điểm khác muộn hơn thời điểm đã định. Việc hoãn thi hành án do Thủ trưởng Cơ quan...

Khấu trừ lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội của người phải...

Khấu trừ lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội của người phải thi hành án để thi hành án. Theo quy định, một trong những biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với tài...

Hoãn thi hành án theo đơn sau khi đã thực hiện việc kê biên...

Tổ chức thi hành bản án, quyết định là một quá trình liên tục bắt đầu từ khi nhận bản án, quyết định, nhận đơn yêu cầu thi hành án cho đến các thủ tục thông báo...

Quyết định hoãn thi hành án dân sự bị hủy khi nào?

Quyết định hoãn thi hành án dân sự bị hủy khi nào? Theo bản án tôi là người bị thi hành án và đã có quyết định thi hành án, sau đó tôi đã làm đơn xin...

Mẫu đơn xin hoãn thi hành án dân sự có hướng dẫn cách viết

Mẫu đơn xin hoãn thi hành án dân sự có hướng dẫn viết. Đơn xin hoãn thi hành án dân sự là văn bản gửi cơ quan thi hành án sau khi đã có quyết định thi...

Yêu cầu thi hành bản án dân sự

Yêu cầu thi hành bản án dân sự, Đương sự nộp đơn yêu cầu thi hành án hoặc trực tiếp trình bày yêu cầu thi hành án tại cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền theo...

Quy trình thi hành án

1. Thi hành án là gì? - Khi các cá nhân, tổ chức phát sinh tranh chấp và yêu cầu Tòa án giải quyết, phán quyết của Tòa án chỉ là kết quả về mặt pháp lý. Để bảo vệ...

Luật Thi hành án dân sự 2014 bản hợp nhất

Luật Thi hành án dân sự 2014 văn bản hợp nhất, được sửa đổi, bổ sung năm 2014 VĂN PHÒNG QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 12/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày...

Kê biên tài sản là gì, được quy định như thế nào?

Kê biên tài sản biện pháp cưỡng chế thi hành án thường được áp dụng trong giai đoạn tố tụng. Vậy kê biên tài sản là gì? Kê biên tài sản được quy định như thế nào...

Nghị định 62/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành án dân sự

Nghị định 62/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành án dân sự CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 62/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm...

Bài viết mới