Thi hành án dân sự

Thi hành án dân sự, luật thi hành án dân sự, tư vấn cho đương sự về điều kiện, trình tự thủ tục thi hành án bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài thương mại đã có hiệu lực pháp luật, thời hiệu thi hành và phí thi hành án dân sự

Các trường hợp chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án

Các trường hợp chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án dân sự. Chuyển giao quyền, nghĩa vụ dân sự là trường hợp người có quyền hoặc có nghĩa vụ không tự mình hưởng quyền hoặc...

Dịch vụ nhận ủy quyền thi hành án dân sự

Dịch vụ nhận ủy quyền thi hành án dân sự. Việc Tòa án đưa ra phán quyết  chỉ là kết quả về mặt pháp lý cho cá nhân, tổ chức. Để bảo vệ quyền, lợi ích hợp...

Tư vấn thủ tục thi hành án dân sự

Tư vấn thủ tục thi hành án dân sự, Sau khi bản án có hiệu lực, việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án có khi cũng hết sức gian nan, khó khăn. Tư vấn thủ tục thi...

Thời hiệu yêu cầu thi hành án dân sự

Thời hiệu yêu cầu thi hành án dân sự như sau: Cơ sở pháp lý: - Văn bản hợp nhất số 12/VBHN- VPQH hợp nhất Luật thi hành án dân sự. - Nghị định 62/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn...

Trình tự thủ tục thi hành án dân sự

Trình tự thủ tục thi hành án dân sự có hiệu lực pháp luật. Theo khoản 1, Điều 35, Luật Thi hành án dân sự năm 2008, sửa đổi, bổ sung 2010 thì cơ quan thi hành án cấp...

Tư vấn thi hành án dân sự

Tư vấn thi hành án dân sự, Luật sư tư vấn luật thi hành án dân sự đối với mọi vụ án, sau khi bản án có hiệu lực pháp luật về thỏa thuận thi hành án hay phải...

Quyền của Luật sư trong hoạt động thi hành án dân sự

Quyền của Luật sư trong hoạt động thi hành án dân sự. Quyền của một chủ thể được xác định theo tư cách mà người đó tham gia các quan hệ pháp luật. Hiến pháp có quy định...

Yêu cầu thi hành bản án dân sự

Yêu cầu thi hành bản án dân sự, Đương sự nộp đơn yêu cầu thi hành án hoặc trực tiếp trình bày yêu cầu thi hành án tại cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền theo...

Quy trình thi hành án

1. Thi hành án là gì? - Khi các cá nhân, tổ chức phát sinh tranh chấp và yêu cầu Tòa án giải quyết, phán quyết của Tòa án chỉ là kết quả về mặt pháp lý. Để bảo vệ...

Luật Thi hành án dân sự 2014 bản hợp nhất

Luật Thi hành án dân sự 2014 văn bản hợp nhất, được sửa đổi, bổ sung năm 2014 VĂN PHÒNG QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 12/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày...

Kê biên tài sản là gì, được quy định như thế nào?

Kê biên tài sản biện pháp cưỡng chế thi hành án thường được áp dụng trong giai đoạn tố tụng. Vậy kê biên tài sản là gì? Kê biên tài sản được quy định như thế nào...

Nghị định 62/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành án dân sự

Nghị định 62/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành án dân sự CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 62/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm...

Thông tư 216/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và...

Thông tư 216/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI...

Chi phí thi hành án dân sự

Chi phí thi hành án dân sự, mức thu phí thi hành án dân sự là bao nhiêu? Phí thi hành án là khoản tiền mà người được thi hành án phải nộp khi nhận được tiền,...

Mẫu Đơn đề nghị miễn giảm phí thi hành án

Mẫu Đơn đề nghị miễn giảm phí thi hành án. Đơn đề nghị miễn, giảm phí thi hành án được ban hành kèm Thông tư 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp. Phí thi hành án là...

Mẫu giấy ủy quyền tham gia thi hành án

Mẫu giấy ủy quyền tham gia thi hành án, tố tụng. Khi thay mặt tham gia thi hành án, tố tụng dân sự thì người tham gia cần được ủy quyền để làm thủ tục tại cơ...

Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC thủ tục và phối hợp liên ngành trong thi...

Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC quy định một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự. BỘ TƯ PHÁP - TÒA ÁN...

Thông tư 01/2016/TT-BTP về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong...

Thông tư 01/2016/TT-BTP hướng dẫn thực hiện thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành. BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA...

Bài viết mới