Mẫu đơn đề nghị rút yêu cầu khởi tố vụ án hình sự

Mẫu đơn đề nghị rút yêu cầu khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can. Căn cứ khoản 2 Điều 282 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, quy định về các trường hợp Thẩm phán chủ tọa phiên tòa ra quyết định đình chỉ vụ án khi thuộc một trong các trường hợp, trong đó có trường hợp người bị hại rút đơn như sau:

Người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu thì vụ án phải được đình chỉ, trừ trường hợp có căn cứ xác định người đã yêu cầu rút yêu cầu khởi tố trái với ý muốn của họ do bị ép buộc, cưỡng bức thì tùy người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án vẫn tiếp tục tiến hành tố tụng đối với vụ án

» Luật sư tư vấn luật hình sự

Mẫu đơn đề nghị rút yêu cầu khởi tố vụ án hình sự:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

……….., ngày……tháng…….năm 20…..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ RÚT YÊU CẦU KHỞI TỐ VỤ ÁN, KHỞI TỐ BỊ CAN
(Đối với………….. trong vụ án……………………………..)

Kính gửi: – Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện/quận……, công an tỉnh/ thànhphố: …………………………………………….
  -Viện kiểm sát nhân dân huyện/quận…., tỉnh/thành phố………………….
-Tòa án nhân dân huyện/quận….., tỉnh/ thành phố ………………………………………..

Tôi là ……………………………………., Sinh năm …………………………..……….
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………..,
tôi là người bị hại trọng vụ án ………………………………………………….do ông/bà……………………………………………………………….. gây ra đang được quý các cơ quan tiến hành Điều tra/Truy tố/Xét xử theo trình tự sơ thẩm/phúc thẩm.

Bằng văn bản này tôi rút toàn bộ các yêu cầu và đề nghị khởi tố vụ án nêu trên, khởi tố bị can đối với ông/bà……………………………………….. và đề nghị quý các cơ quan tiến hành Đình chỉ giải quyết vụ án nêu trên, lý do xin rút như sau:
Chúng tôi đã thống nhất và thỏa thuận được với nhau về việc bồi thường thiệt hại có liên quan đến vụ án này, Ông/bà………………………………….. sau khi thực hiện hành vi phạm tội đã ăn năn, hối cải, khắc phục hậu quả và nhận thức được hành vi vi phạm của mình, mong muốn chuộc lại lỗi lầm và phấn đấu trở thành công dân tốt. Nhận thấy hành vi và nhận thức của ông/bà là thành khẩn, không nhất thiết phải trừng trị trước pháp luật hơn nữa việc gây nguy hại cho tôi là người bị hại cũng không lớn do đó không nhất thiết phải tiến hành điều tra, truy tố, xét xử về hành vi phạm tội này.

Nay, tôi làm đơn này đề nghị Quý các cơ quan tiến hành việc đình chỉ điều tra, truy tố, xét xử đối với vụ án nêu trên.
Tôi làm đơn này trong điều kiện sức khỏe tốt, hoàn toàn tỉnh táo, minh mẫn, không bị bất kỳ sự cưỡng ép, đe dọa nào, việc làm đơn này là đúng với ý trí và nguyện vọng của tôi.
Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ nội dung của đơn này và những điều tôi đã cam kết, trình bày tại đơn này.
Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét, tạo điều kiện giúp đỡ.
Tôi xin chân thành cảm ơn!

  Người rút đơn đề nghị khởi tố vụ án
(Ký và ghi rõ họ tên)

» Tư vấn tự nguyện bồi thường thiệt hại trong vụ án hình sự

» Mẫu đơn xin bãi nại hình sự