Pháp luật quốc phòng

Pháp luật quốc phòng. Quốc phòng là công cuộc giữ nước bằng sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, trong đó sức mạnh quân sự là đặc trưng, lực lượng vũ trang làm nòng cốt

Các trường hợp được tạm hoãn và miễn nghĩa vụ quân sự

Các trường hợp được tạm hoãn và miễn nghĩa vụ quân sự. Công dân khi đến tuổi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, một số trường hợp thì công dân được tạm hoãn, miễn...

Luật nghĩa vụ quân sự 2015

Luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định về nghĩa vụ quân sự; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân và chế độ, chính sách trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự. luat nghia...

Đang là sinh viên nhận được giấy khám tuyển nghĩa vụ quân sự vẫn...

Đang là sinh viên nhận được giấy khám tuyển nghĩa vụ quân sự vẫn phải chấp hành Bạn đọc hỏi: Hiện em đang là sinh viên của một trường đại học tại Hà Nội nhưng ở quê có...

Cơ cấu tổ chức của Viện kiểm sát quân sự

Cơ cấu tổ chức của Viện kiểm sát quân sự gồm các cơ quan nào và nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát quân sự? Cơ cấu tổ chức của Viện kiểm sát quân sự 1. Hệ thống...

Bài viết mới