Văn bản luật hành chính

Văn bản luật hành chính, nghị định,luật xử lý vi phạm về hành chính

Các biểu mẫu dùng trong tố tụng Hành chính

Các biểu mẫu dùng trong tố tụng Hành chính, Toàn bộ biểu mẫu luật Hành Chính của Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP ngày 13/01/2017 Văn bản tố tụng Hành chính, Download file đính kèm văn bản phía dưới trang. - Mẫu số 01-HC:...

Luật tiếp công dân 2013

Luật tiếp công dân 2013. QUỐC HỘI------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc-------------- Luật số: 42/2013/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2013  LUẬT TIẾP CÔNG DÂN Căn cứ Hiến pháp nước Cộng...

Thông tư 02/2016/TT-TTCP sửa đổi, bổ sung Thông tư 07/2013/TT

Thông tư số 02/2016/TT-TTCP sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ. HANH TRA CHÍNH PHỦ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do...

Nghị định 61/2018/NĐ-CP cơ chế một cửa giải quyết thủ tục hành chính

Nghị định 61/2018/NĐ-CP cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 61/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ...

Nghị định 174/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính

Nghị định 174/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc...

Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành trong lĩnh vực...

Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt, vi...

Nghị định 81/2013/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH...

Luật tố tụng hành chính 2015

Luật tố tụng hành chính 2015 quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hành chính; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; QUỐC HỘI CỘNG HÒA...

Luật thanh tra 2010

Luật thanh tra 2010 quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân. QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Luật số: 56/2010/QH12 Hà Nội, ngày...

Luật xử lý vi phạm hành chính 2012

Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 quy định về xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính. QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -...

Nghị định 167/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính

Nghị định 167/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình CHÍNH PHỦ -------- CỘNG...

Những điểm mới Luật tố tụng hành chính 2015

Những điểm mới của Luật tố tụng hành chính năm 2015 Luật TTHC năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016; riêng các quy định về người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; pháp...

Nghị định 147/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không...

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 147/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG Căn cứ...

Bài viết mới

Mạng xã hội

0FansLike
262FollowersFollow
74SubscribersSubscribe