Các mẫu đơn đề nghị trong công việc mới nhất

Các mẫu đơn đề nghị trong công việc mới nhất năm 2021 và cách viết đơn đề nghị, đơn kiến nghị, khiếu nại? Rất nhiều công việc mà cá nhân, tổ chức không tự giải quyết được mà cần đến sự hỗ trợ của cá nhân, tổ chức cấp trên hoặc chủ thể có thẩm quyền để được xem xét và giải quyết vấn đề của mình. Để công việc được trình bày một cách đầy đủ, chi tiết và hợp lệ, đúng với thủ tục thì chúng ta cần phải làm đơn đề nghị hỗ trợ.

Các mẫu đơn đề nghị trong công việc

Thể hiện sự chuyên nghiệp, trang trọng, tôn trọng đối với chủ thể nhận đơn.

Nếu trình bày trực tiếp, các bạn có thể không truyền tải đầy đủ nội dung mà cá nhân hay tổ chức đề nghị hỗ trợ. Nếu trình bày không khéo, không cẩn thận sẽ có thể chuyển sang hướng cần xin, năn nỉ để được hỗ trợ, việc này là không nên.

Đơn đề nghị hỗ trợ là một văn bản hành chính, có bản giấy thì cơ quan, cá nhân tiếp nhận có cơ sở để xem xét, thảo luận và quyết định có hỗ trợ bạn hay không.

Thể hiện kỹ năng soạn thảo văn bản, kỹ năng tin học văn phòng của bạn, thể hiện sự chuyên nghiệp khi làm việc.

Chúng tôi xin cung cấp đến khách hàng mẫu đơn đề nghị cụ thể như sau:

1. Mẫu đơn đề nghị công việc dùng chung:

Download – tải: Mẫu đơn đề nghị thực hiện công việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày… tháng… năm 20..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
(Về việc:…………………………….)

Kính gửi: (Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức, đơn vị, cá nhân) ……

Họ và tên tôi là: ………………………………………………………………
Sinh năm: ………………………………………………………….……………
Số Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân: ……..…
Ngày cấp:…………………… Nơi cấp:………………………………………
Hộ khẩu thường trú:………….………………………………………..……
Nơi ở:……………………………………………………………………….………

Tôi viết đơn này đề nghị quý cơ quan giải quyết vấn đề: ……
Nội dung vụ việc ………………. cụ thể như sau:
………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………..…………………

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên/ lý do viết đơn đề nghị này:
………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………..…………………

Yêu cầu cụ thể:
………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………..…………………

Kính mong cơ quan/ đơn vị/ cá nhân có thẩm quyền xem xét đơn đề nghị và giải quyết sớm cho tôi.

Tôi xin cam đoan những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trước pháp luật.

Tôi xin cảm ơn!

Tài liệu gửi kèm theo:

– ……………………..
– …………………

Người làm đơn đề nghị
(ký và ghi họ tên)

2. Những lưu ý khi soạn thảo đơn đề nghị

Để khách hàng có thể tự mình hoàn thiện đơn đề nghị một cách nhanh chóng, hiệu quả và có giá trị pháp lý cao chúng tôi tư vấn đến khách hàng các vấn đề cần lưu ý trong quá trình viết Đơn đề nghị cụ thể như sau:

– Tư vấn việc xác định cụ thể các trường hợp nên soạn thảo đơn đề nghị theo đúng quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi tốt nhất đến khách hàng;

– Tư vấn về việc lựa chọn soạn thảo đơn Khiếu nại, đơn kiến nghị, đơn đề nghị thay vì soạn thảo đơn đề nghị để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng;

– Phân tích các ưu điểm, nhược điểm của từng loại đơn tương ứng trong trường hợp cụ thể của khách hàng để khách hàng có thể đưa ra sự lựa chọn phù hợp, chính xác nhất cho mình để đảm bảo giải quyết và bảo vệ đầy đủ các quyền và lợi ích hợp pháp của quý khách hàng.

– Tư vấn, hướng dẫn khách hàng soạn thảo cụ thể, chi tiết nội dung vụ việc cần kiến nghị, nguyên nhân và lý do viết đơn đề nghị;

– Tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ các vấn đề pháp lý cho khách hàng để xác định cụ thể từng yêu cầu của khách hàng trong đơn kiến nghị cần soạn thảo để đảm bảo các quyền lợi hợp pháp của khách hàng được thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật;

– Tư vấn các căn cứ pháp lý liên quan đến vụ việc cụ thể của khách hàng để điền các điều khoản, quy định của pháp luật liên quan trong đơn đề nghị;

– Hướng dẫn khách hàng soạn thảo đơn đề nghị đúng, đủ, chính xác theo quy định của pháp luật hiện hành để hạn chế rủi ro đơn bị từ chối;

– Tư vấn giải quyết các vấn đề pháp lý có liên quan đến quy trình, thủ tục nộp đơn đề nghị theo đúng quy định của pháp luật.

3. Các mẫu đơn đề nghị giải quyết công việc cụ thể:

Mẫu đơn đề nghị về đất đai:

» Mẫu đơn đề nghị ngăn chặn chuyển nhượng quyền sử dụng đất

» Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai

Mẫu đơn đề nghị đối với vụ án dân sự:

» Mẫu Đơn yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự

» Mẫu Đơn đề nghị hoãn phiên tòa xét xử vụ án dân sự

» Mẫu Đơn đề nghị xem xét giám đốc thẩm vụ án dân sự

» Mẫu đơn đề nghị bồi thường đất đai theo Quyết định hoặc Bản án của toà án

» Mẫu 83-DS Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm

» Mẫu đơn đề nghị bồi thường thiệt hại

Mẫu đơn đề nghị đối với vụ án hành sự:

» Mẫu đơn đề nghị giải quyết tai nạn giao thông

» Mẫu đơn đề nghị giám định thương tật

» Mẫu đơn đề nghị rút yêu cầu khởi tố vụ án hình sự

» Mẫu đơn đề nghị giám đốc thẩm vụ án hình sự

» Mẫu Đơn đề nghị miễn giảm phí thi hành án

Mẫu đơn đề nghị đối với việc cần đề nghị hỗ trợ:

– Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí đi lại, hỗ trợ kinh phí học tập, hỗ trợ kinh phí nghiên cứu, hỗ trợ kinh phí hoạt động tình nguyện, hỗ trợ kinh phí mua trang thiết bị, hỗ trợ kinh phí khám chữa bệnh…

– Đơn đề nghị hỗ trợ giải quyết việc làm

– Đơn đề nghị hỗ trợ xóa đói giảm nghèo.

– Đơn đề nghị hỗ trợ khó khăn đột xuất.

– Đơn đề nghị hỗ trợ lũ lụt.

– Đơn đề nghị hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn.

– Mẫu đơn đề nghị cấp lại bảo hiểm xã hội

Dịch vụ viết đơn đề nghị thực hiện công việc: