Mẫu Đơn đề nghị hoãn phiên tòa xét xử vụ án dân sự

Mẫu Đơn đề nghị hoãn phiên tòa xét xử vụ án dân sự Sơ thẩm, Phúc thẩm. Làm đơn xin hoãn phiên tòa có nhiều lý do như thiên tai, hỏa hoạn, ốm đau… Tuy nhiên để được hoãn thì người tham gia phiên tòa bắt buộc phải làm đơn đề nghị xin hoãn phiên tòa.

Mẫu Đơn đề nghị hoãn phiên tòa xét xử vụ án dân sự

1. Các trường hợp hoãn phiên tòa:

Theo quy định tại Điều 233 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, có 07 trường hợp phải hoãn phiên tòa dân sự:

– Thay đổi Thẩm phán; Hội thẩm nhân dân; Thẩm tra viên; Thư ký Tòa án; Kiểm sát viên;

– Thay đổi người giám định, người phiên dịch;

– Người phiên dịch vắng mặt mà không có người khác thay thế; Vắng mặt người giám định;

– Người làm chứng vắng mặt gây khó khăn, ảnh hưởng đến việc giải quyết khách quan, toàn diện vụ án;

– Tòa triệu tập hợp lệ lần 01, đương sự hoặc người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp vắng mặt không có đơn xin xét xử vắng mặt;

– Tòa triệu tập hợp lệ lần 02, đương sự hoặc người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp vắng mặt vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan;

– Nếu có người đề nghị hoãn phiên tòa;

Như vậy, nguyên nhân đương sự hoãn phiên tòa chỉ có thể vì lý do bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan.

Trong đó, thời hạn được hoãn phiên tòa là không quá 01 tháng. Với phiên tòa xét xử theo thủ tục rút gọn là không quá 15 ngày kể từ ngày ra quyết định hoãn phiên tòa.

2. Nội dung đơn đề nghị tạm hoãn phiên tòa

Theo quy định nêu trên, nội dung của đơn đề nghị tạm hoãn phiên tòa phải có:

– Họ và tên, ngày tháng năm sinh , giấy tờ tùy thân của người đề nghị hoãn phiên tòa;

– Tư cách tham gia phiên tòa cùng với vụ án mà người đề nghị tham gia xét xử;

– Lý do, thời gian xin hoãn phiên tòa chính đáng;
Trường hợp đương sự vì nguyên nhân khách quan phải tạm hoãn phiên toà như ốm đau, phải cách ly, không thể di chuyển được,… thì phải làm đơn đề nghị về việc tạm hoãn phiên toà đến Toà án nhân dân.

3. Mẫu Đơn đề nghị hoãn phiên tòa

Download – tải: Mẫu Đơn đề nghị hoãn phiên tòa xét xử vụ án dân sự

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
(về việc tạm hoãn phiên tòa)

          Kính gửi:  Tòa án nhân dân …………………………..……….

Tôi là: ………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày ………. tháng ………….. năm ………………

CMND/Căn cước công dân/hộ chiếu số:…………… do ………….……….. cấp ngày …………

Hộ khẩu thường trú tại: ……………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………..

Tôi là (1) ………..….…… trong vụ án (2) ………………………………………………………..

Hiện nay, do tôi (3)  ….…………………………………………………………………………….

nên không thể tham gia phiên tòa xét xử được.

Vì lý do nêu trên không thể tham gia phiên tòa được nên tôi làm đơn này kính mong Quý toà, Hội đồng xét xử cho hoãn phiên Toà dự kiến vào ngày …/…/… chuyển sang một ngày khác để tôi có điều kiện tham gia và trình bày quan điểm, nguyện vọng.

Tôi xin cam kết những nội dung đã trình bày trong đơn này là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Rất mong nhận được sự giúp đỡ của quý Toà. Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Chú thích:

(1) Nêu tư cách tham gia phiên tòa: Nguyên đơn, bị đơn, bị hại, bị cáo…

(2) Nêu rõ vụ án gì.

Ví dụ: Vụ án ly hôn đơn phương giữa nguyên đơn là…….. và bị đơn là………..

(3) Nêu nguyên nhân phải tạm hoãn phiên tòa: Bị ốm đau,  phải cách ly, không thể di chuyển được…..

» Mẫu đơn yêu cầu độc lập trong vụ án dân sự

» Luật sư tư vấn luật dân sự

Trên đây là mẫu Đơn đề nghị hoãn phiên tòa xét xử vụ án dân sự nếu quý khách còn thắc mắc xin vui lòng liên hệ: