Dịch vụ Luật sư tranh tụng, biện hộ

Dịch vụ luật sư tranh tụng tại Toà án các cấp với tư cách là người bào chữa hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, đại diện cho các đương sự bào chữa,  biện hộ, phản biện, tranh luận trước Tòa án các cấp.

Dịch vụ Luật sư tranh tụng, biện hộ tại Tòa án

1. Các công việc của luật sư:

– Tư vấn về phương án giải quyết tranh chấp; phân tích và đánh giá về điểm mạnh, điểm yếu của các bên trong tranh chấp;

– Tư vấn về cách thức, biện pháp giải quyết tranh chấp; đại diện cho khách hàng trong việc đàm phán giải quyết tranh chấp với đối tác;

– Xác minh, thu thập, kiểm tra và đánh giá chứng cứ, tài liệu, tư vấn và hỗ trợ khách hàng soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ xuất trình trước tòa án, trọng tài.

– Tư vấn về thủ tục và quy trình liên quan đến thi hành án; nhận đại diện trong thủ tục thi hành án dân sự.

– Đại diện theo ủy quyền và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đương sự trong các vụ án/việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính.

– Cử Luật sư tham gia tố tụng trong các vụ án Hình sự, Dân sự, Kinh tế, Lao động, Hành chính, Hôn nhân gia đình.

2. Các lĩnh vực công ty luật cung cấp cho khách hàng

Trong các vụ việc, vụ án như: hình sự, dân sự, kinh tế, lao động, đất đai, hành chính, hôn nhân và gia đình cụ thể:

– Các vụ án Đất đai:

Tranh chấp về ranh giới, mốc giới;
Tranh chấp về đòi lại đất cho thuê, cho mượn;
Tranh chấp về xác định chủ sử dụng đất;
Các tranh chấp đất đai phổ biến khác …

– Các vụ án dân sự:

Tranh chấp về thừa kế; di chúc;
Tranh chấp về Hợp đồng dân sự;
Tranh chấp về thu hồi nợ;
Tranh chấp về yêu cầu bồi thường thiệt hại;
Các tranh chấp dân sự phổ biến khác …

– Các vụ án Hôn nhân & Gia đình:

Tranh chấp về ly hôn;
Tranh chấp về chia tài sản chung;
Tranh chấp về phân định ai là người nuôi con
Tranh chấp về việc xác định cha, mẹ cho con
Các tranh chấp dân sự phổ biến khác …

– Các vụ án Hành chính, Lao động:

Tranh chấp về xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế xử phạt;
Tranh chấp về bồi thường – thu hồi đất;
Tranh chấp về bồi thường tai nạn lao động
Tranh chấp về đòi tiền lương, sa thải, kỷ luật trái pháp luật;

– Các vụ án Kinh doanh, Thương mại:

Tranh chấp về việc giải thích, thực hiện Hợp đồng kinh tế, thương mại
Tranh chấp về chậm thanh toán, bồi thường, phạt Hợp đồng.
Tranh chấp nội bộ Doanh nghiệp
Tranh chấp về cho vay, bảo lãnh, thế chấp tài sản.
Các tranh chấp KD-TM phổ biến khác …

– Các vụ án Hình sự:

Luật sư tham gia bào chữa cho bị can, bị cáo, người bị tạm giữ hình sự.
Tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại, nguyên đơn dân sự , bị đơn dân sự, người có quyền lợi nvaf nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng.

» Luật sư biện hộ trong các vụ án

» Luật sư bào chữa

Dịch vụ Luật sư tranh tụng, biện hộ.
Khi quí khách có như cầu, hãy liên hệ điện thoại để được tư vấn về cụ thể về vụ việc: