Home Trình tự, thủ tục tranh chấp đất đai

Trình tự, thủ tục tranh chấp đất đai

Trình tự, thủ tục tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật, thì tranh chấp đất đai có thể giải quyết theo các bước: Tự hòa giải, bắt buộc hòa giải tại UBND cấp xã; đề nghị ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh giải quyết; hoặc khởi kiện tại tòa án nhân dân có thẩm quyền nơi có đất đang tranh chấp.

Mẫu đơn đề nghị ngăn chặn chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Mẫu đơn đề nghị ngăn chặn chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Khi xảy ra tranh chấp quyến sử dụng đất, để đảm bảo tài sản tranh chấp không bị chuyển nhượng cho người khác hoặc bị...

Mẫu viết bản tự khai về tranh chấp đất đai

Mẫu viết bản tự khai về tranh chấp đất đai gửi cơ quan chức năng, như bản tự khai của nguyên đơn, bản tự khai của bị đơn. Mỗi loại tranh chấp đất đai tuy có nội...

Mẫu đơn đề nghị thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đơn đề nghị thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm, không đúng quy định của pháp...

Mẫu đơn phản tố tranh chấp đất đai

Mẫu đơn phản tố tranh chấp đất đai. Tranh chấp đất đai là một trong những dạng tranh chấp phổ biến theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự hiện nay. Quyền phản tố là...

Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai

Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai nộp tại UBND. Khi xẩy ra tranh chấp đất đai, các bên không tự hòa giải được thì một bên nộp đơn yêu cầu tại UBND cấp...
Quy trình giải quyết tranh chấp đất đai

Quy trình giải quyết tranh chấp đất đai

Quy trình giải quyết tranh chấp đất đai. Tranh chấp đất đai được xem là việc khó khăn, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của các bên, ngoài việc người khởi kiện, đương sự trong vụ...

Thủ tục ngăn chặn nhà, đất đai đang có tranh chấp

Thủ tục ngăn chặn tẩu tán nhà, đất đai đang có tranh chấp. Ngăn chặn tẩu tán nhà đất được tiến hành trong trường hợp người đang giữ tài sản tranh chấp có hành vi tẩu tán,...

Mẫu đơn khởi kiện đòi lại đất đai

Mẫu đơn khởi kiện đòi lại đất đai. Vụ án tranh chấp liên quan đến đất đai ngày càng phúc tạp, bởi nhà đất luôn là tài sản có giá trị lớn. Hiện nay, tòa án thụ...

Xin lại bản sao lục hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Xin lại bản sao lục hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tôi có một mảnh đất đang tranh chấp chuyển nhượng quyền sử dụng đất tôi muốn thu thập giấy tờ để khởi kiện do...

Mẫu đơn khởi kiện quyết định thu hồi đất

Mẫu đơn khởi kiện quyết định thu hồi đất. Đơn khởi kiện quyết định thu hồi đất bao gồm những nội dung được quy định tại (khoản 1 Điều 118 Luật tố tụng hành chính 2015), cụ...

Phân biệt Tranh chấp đất đai và Tranh chấp về đất đai

Phân biệt Tranh chấp đất đai và Tranh chấp về đất đai 1. Tranh chấp đất đai là: Tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai....
Thời hiệu khởi kiện tranh chấp đất đai

Thời hiệu khởi kiện tranh chấp đất đai

Thời hiệu khởi kiện tranh chấp đất đai. Pháp luật quy định về thời hiệu khởi kiện tranh chấp đất đai nhằm đảm bảo quyền và lợi ích cho người bị xâm phạm trong quan hệ về...

Trình tự hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân xã,...

Trình tự hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân xã, (phường, thị trấn) nơi có đất đai tranh chấp. 1. Căn cứ pháp lý về hòa giải tranh chấp đất đai:- Luật đất đai...
Tư vấn khởi kiện tranh chấp đất đai

Tư vấn thủ tục khởi kiện tranh chấp đất đai

Tư vấn thủ tục khởi kiện tranh chấp đất đai. Khi có vướng mắc pháp luật về thủ tục tranh chấp đất đai và các vấn đề liên quan quý vị có thể tham khảo quy trình...

Thuê luật sư khởi kiện tranh chấp nhà đất

Thuê luật sư khởi kiện tranh chấp nhà đất. Khi tranh chấp nhà đất có thể phân thành hai nội dung chính, Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà đất, Tranh chấp quyền sở hữu nhà ở, việc thuê...

Các loại tranh chấp đất đai chủ yếu

Các loại tranh chấp đất đai chủ yếu. Khi xẩy ra tranh chấp đất đai, sở hữu đất đai hoặc trong giao dịch đất đai cần chú ý đến các dạng tranh chấp đất đai chủ yếu...
Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai mới nhất

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai mới nhất năm 2019. Giải quyết tranh chấp đất đai có nhiều phức tạp, làm sao để thực hiện thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai theo đúng...

Điểm mới về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai Luật đất đai...

Một số điểm mới về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai theo Luật đất đai 2013. Ngày 29/11/2013, Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai năm 2013. Luật Đất đai năm 2013 đã khắc phục, giải...

Bài viết mới