Home Trình tự, thủ tục tranh chấp đất đai

Trình tự, thủ tục tranh chấp đất đai

Trình tự, thủ tục tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật, thì tranh chấp đất đai có thể giải quyết theo các bước: Tự hòa giải, bắt buộc hòa giải tại UBND cấp xã; đề nghị ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh giải quyết; hoặc khởi kiện tại tòa án nhân dân có thẩm quyền nơi có đất đang tranh chấp.

No posts to display

Bài viết mới