Mẫu đơn khởi kiện đòi lại đất đai

Mẫu đơn khởi kiện đòi lại đất đai. Vụ án tranh chấp liên quan đến đất đai ngày càng phúc tạp, bởi nhà đất luôn là tài sản có giá trị lớn. Hiện nay, tòa án thụ lý giải quyết liên quan đến đất đai với số lượng đơn kiện lớn. Sau đây luật sư hướng đẫn viết đơn kiện đòi lại đất.

Hướng dẫn viết đơn khởi kiện đòi lại đất đai

1. Mẫu đơn khởi kiện đòi lại đất đai được hiểu như thế nào?

Mẫu đơn khởi kiện đòi lại đất đai được hiểu là văn bản trình bày yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn gửi tới tòa án có thẩm quyền để yêu cầu tòa án giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất cho đương sự. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày….. tháng …… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN
(Về việc đòi lại đất đai)

Kính gửi: Toà án nhân dân ……………………………………

Người khởi kiện: 

Họ và tên: ………………………………………. Sinh ngày: ……………………………………….

CMND/ CCCD số:  …………………… do Công an  …………………… cấp ngày …., tháng…., năm…..

Quê quán :……………………….

Địa chỉ: ……………………………………….

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

Người bị kiện:  

Họ và tên: ………………………………………. Sinh ngày: ……………………………………….

CMND/ CCCD số:  …………………… do Công an  …………………… cấp ngày …., tháng…., năm…..

Quê quán :……………………….

Địa chỉ: ……………………………………….

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có)

Họ và tên: ………………………………………. Sinh ngày: ……………………………………….

CMND/ CCCD số:  …………………… do Công an  …………………… cấp ngày …., tháng…., năm…..

Quê quán :……………………….

Địa chỉ: ……………………………………….

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

Nay tôi viết đơn này yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:

(Nêu cụ thể từng vấn đề liên quan đến đòi lại đất đai yêu cầu Tòa án giải quyết)

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

Người làm chứng (nếu có):

Họ và tên: ………………………………………. Sinh ngày: ……………………………………….

CMND/ CCCD số:  …………………… do Công an  …………………… cấp ngày …., tháng…., năm…..

Quê quán :……………………….

Địa chỉ: ……………………………………….

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: 

  1. ………………………………………………….
  2. ………………………………………………….

Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu nào và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …)

Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án

Người khởi kiện 
(Ký, ghi rõ họ, tên)

2. Hướng dẫn viết mẫu đơn kiện đòi lại đất

  • Cần phải ghi một cách chi tiết, rõ ràng, chính xác các thông tin về nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến việc khởi kiện đòi lại đất đai để tòa án có thể tiến hành giải quyết một cách triển để
  • Xác định chính xác các nội dung tranh chấp và những yêu cầu mà nguyên đơn mong muốn tòa án giải quyết liên quan đến việc đòi lại đất đai
  • Khi trình bày nội dung khởi kiện thì cần phải ghi rõ nguồn gốc, nguyên do phát sinh tranh chấp, thực trạng, hậu quả, những cứ cứ liên quan có kèm theo chứng minh quyền và lợi ích đang bị xâm phạm. Từ việc ghi rõ nội dung tranh chấp trong đơn khởi kiện sẽ là căn cứ rõ ràng để tòa án chấp nhận đơn khởi kiện, thụ lý và tiến hành giải quyết. Tránh trình bày một cách chung chung dẫn đến tòa án yêu cầu bổ sung sửa đổi đơn khởi kiện gây mất thời gian. 
  • Việc ký đơn khởi kiện nên thực hiện theo đúng quy định của pháp luật tố tụng dân sự quy định đối với người viết đơn hoặc người viết đơn là đại diện theo ủy quyền của cá nhân, tổ chức.

3. Một số câu hỏi thường gặp về mẫu đơn kiện đòi lại đất

Thời hiệu khởi kiện đối với tranh chấp đòi lại đất

Thời hiệu khởi kiện đối được áp dụng theo quy định của pháp luật dân sự,tòa án chỉ áp dụng thời hiệu khởi kiện khi có yêu cầu của một bên yêu cầu tòa án áp dụng thời hiệu khởi kiện trước khi phiên tòa sơ thẩm diễn ra theo quy định Bộ luật Tố tụng dân sự 2015

Thẩm quyền giải quyết đơn kiện đòi lại đất là cơ quan nào?

Tòa dân sự Tòa án nhân dân cấp huyện nơi có bất động sản đang tranh chấp

» Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai

» Thời hiệu khởi kiện tranh chấp đất đai