Thuê luật sư khởi kiện tranh chấp nhà đất

Thuê luật sư khởi kiện tranh chấp nhà đất. Khi tranh chấp nhà đất có thể phân thành hai nội dung chính, Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà đất, Tranh chấp quyền sở hữu nhà ở, việc thuê luật sư khởi kiện giải quyết tranh đất đai, nhà ở sẽ giúp khách hàng định hướng, bảo đảm quyền lợi tối đa.

Thuê luật sư khởi kiện tranh chấp nhà đất

1. Những công việc mà luật sư làm để bảo vệ bạn đó là:

 • Soạn thảo văn bản, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chứng cứ.
 • Trực tiếp tham gia giải quyết với tư cách người đại diện theo ủy quyền hoặc người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp.
 • Tư vấn, hướng dẫn thân chủ những hướng giải quyết tranh chấp tốt nhất.
 • Làm việc với cơ quan chức năng, thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo quy định pháp luật để bảo vệ cho thân chủ.

2. Tranh chấp nhà đất gồm:

– Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà đất.
– Tranh chấp quyền sở hữu nhà đất

2.1. Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà đất thường biểu hiện ở việc tranh chấp về tiền đặt cọc; hình thức, nội dung hợp đồng mua bán nhà đất và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng mua bán nhà đất.

Hợp đồng mua bán nhà đất có hiệu lực pháp lý khi đáp ứng các điều kiện:
+ Những người tham gia giao kết hợp đồng mua bán nhà đất phải có năng lực hành vi dân sự
+ Mục đích và nội dung của hợp đồng mua bán nhà đất không trái pháp luật, đạo đức xã hội
+ Những người tham gia giao kết hợp đồng mua bán nhà đất hoàn toàn tự nguyện
+ Hợp đồng mua bán nhà đất phải được lập thành văn bản, có chứng nhận của Công chứng hoặc chứng thực của Uỷ ban nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực tại thời điểm giao kết hợp đồng.

2.2. Tranh chấp quyền sở hữu nhà đất:

Quyền sử dụng, quyền chiếm hữu và quyền định đoạt đối với nhà đất.

3. Nguyên tắc tính chi phí thuê luật sư khởi kiện

3.1 Thù lao luật sư

Thứ nhất, thù lao luật sư được tính trên cơ sở thỏa thuận giữa Luật sư với khách hàng và được ghi nhận tại hợp đồng dịch vụ pháp lý ký kết giữa hai bên.

Thứ hai, thù lao Luật sư được tính trên các căn cứ sau:

 • Mức độ phức tạp của công việc.
 • Thời gian của luật sư bỏ ra để thực hiện công việc.
 • Kinh nghiệm và uy tín của Luật sư chính, của Văn phòng luật sư.
 • Yêu cầu đặc biệt của khách hàng về trách nhiệm, hiệu quả công việc.

Thứ ba, trên cơ sở nghiên cứu sơ bộ nội dung vụ việc, đặc thù công việc và yêu cầu của khách hàng thì luật sư thỏa thuận với khách hàng áp dụng cách tính thù lao sau:

 • Thù lao tính theo giờ làm việc.
 • Thù lao trọn gói theo vụ việc.

3.2 Các chi phí khác

Thứ nhất, chi phí văn phòng là:

 • Khoản tiền khách hàng trả để đảm bảo thực hiện các hoạt động văn phòng liên quan đến công việc của khách hàng.
 • Thường được tính gộp vào cùng với chi phí đi lại, công tác.

Thứ hai, chi phí đi lại, lưu trú, công tác là:

 • Chi phí khách hàng trả cho luật sư hoặc chuyên viên tư vấn.
 • Gồm: vé xe ô tô, tàu hỏa, máy bay, tiền ăn, tiền thuê phòng nghỉ….
 • Khách hàng có thể lựa chọn thanh toán qua 2 cách: thanh toán một lần, khách hàng tạm ứng chi phí cho luật sư và hai bên sẽ quyết toán sau chuyến công tác.

Thứ ba, khách hàng có nghĩa vụ thanh toán khoản tiền thuế bằng 10% giá trị hợp đồng.

» Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai

» Dịch vụ làm sổ đỏ

Luật sư giải quyết tranh chấp nhà đất: