Home Trình tự, thủ tục tranh chấp đất đai

Trình tự, thủ tục tranh chấp đất đai

Trình tự, thủ tục tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật, thì tranh chấp đất đai có thể giải quyết theo các bước: Tự hòa giải, bắt buộc hòa giải tại UBND cấp xã; đề nghị ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh giải quyết; hoặc khởi kiện tại tòa án nhân dân có thẩm quyền nơi có đất đang tranh chấp.

Thuê luật sư khởi kiện tranh chấp nhà đất

Thuê luật sư khởi kiện tranh chấp nhà đất. Khi tranh chấp nhà đất có thể phân thành hai nội dung chính, Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà đất, Tranh chấp quyền sở hữu nhà ở, việc thuê...
Quy trình giải quyết tranh chấp đất đai

Quy trình giải quyết tranh chấp đất đai

Quy trình giải quyết tranh chấp đất đai. Tranh chấp đất đai được xem là việc khó khăn, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của các bên, ngoài việc người khởi kiện, đương sự trong vụ...
Thời hiệu khởi kiện tranh chấp đất đai

Thời hiệu khởi kiện tranh chấp đất đai

Thời hiệu khởi kiện tranh chấp đất đai. Pháp luật quy định về thời hiệu khởi kiện tranh chấp đất đai nhằm đảm bảo quyền và lợi ích cho người bị xâm phạm trong quan hệ về...

Các loại tranh chấp đất đai chủ yếu

Các loại tranh chấp đất đai chủ yếu. Khi xẩy ra tranh chấp đất đai, sở hữu đất đai hoặc trong giao dịch đất đai cần chú ý đến các dạng tranh chấp đất đai chủ yếu...

Có bắt buộc phải hòa giải tại Uỷ ban nhân nhân khi tranh chấp...

Có bắt buộc phải hòa giải tại Uỷ ban nhân nhân khi tranh chấp đất đai? Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai không có giấy tờ hợp pháp. Theo căn cứ tại Khoản 2 Điều 203 Luật...
Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai mới nhất

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai mới nhất năm 2019. Giải quyết tranh chấp đất đai có nhiều phức tạp, làm sao để thực hiện thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai theo đúng...
Tư vấn khởi kiện tranh chấp đất đai

Tư vấn thủ tục khởi kiện tranh chấp đất đai

Tư vấn thủ tục khởi kiện tranh chấp đất đai. Khi có vướng mắc pháp luật về thủ tục tranh chấp đất đai và các vấn đề liên quan quý vị có thể tham khảo quy trình...

Phân biệt Tranh chấp đất đai và Tranh chấp về đất đai

Phân biệt Tranh chấp đất đai và Tranh chấp về đất đai 1. Tranh chấp đất đai là: Tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai....

Quy định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Quy định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phát hiện cấp không đúng quy định của pháp...

Vượt quá yêu cầu khởi kiện vụ án kiện đòi quyền sử dụng đất

Vượt quá yêu cầu khởi kiện vụ án kiện đòi quyền sử dụng đất. Toà án giải quyết các vụ án dân sự liên quan đến đất đai, xác định quyền sử dụng đất thuộc về ai...

Trình tự hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân xã,...

Trình tự hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân xã, (phường, thị trấn) nơi có đất đai tranh chấp. 1. Căn cứ pháp lý về hòa giải tranh chấp đất đai:- Luật đất đai...

Thủ tục ngăn chặn nhà, đất đai đang có tranh chấp

Thủ tục ngăn chặn tẩu tán nhà, đất đai đang có tranh chấp. Ngăn chặn tẩu tán nhà đất được tiến hành trong trường hợp người đang giữ tài sản tranh chấp có hành vi tẩu tán,...

Điểm mới về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai Luật đất đai...

Một số điểm mới về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai theo Luật đất đai 2013. Ngày 29/11/2013, Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai năm 2013. Luật Đất đai năm 2013 đã khắc phục, giải...

Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai

Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai nộp tại UBND. Khi xẩy ra tranh chấp đất đai, các bên không tự hòa giải được thì một bên nộp đơn yêu cầu tại UBND cấp...

Xin lại bản sao lục hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Xin lại bản sao lục hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tôi có một mảnh đất đang tranh chấp chuyển nhượng quyền sử dụng đất tôi muốn thu thập giấy tờ để khởi kiện do...

Các trường hợp bị trả đơn khởi kiện tranh chấp đất đai

Các trường hợp bị trả đơn khởi kiện tranh chấp đất đai? Khởi kiện tranh chấp đất đai sau khi các bên không thể tự giải quyết tranh chấp. Việc khởi kiện phải tuân thủ chặt chẽ...

Tranh chấp đất không có sổ đỏ giải quyết như thế nào?

Tranh chấp đất không có sổ đỏ giải quyết như thế nào? Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất...

Những tranh chấp đất đai phải tiến hành hòa giải

Những tranh chấp đất đai phải tiến hành hòa giải. Khi có tranh chấp liên quan đến đất đai của các chủ thể thì theo yêu cầu cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành giải quyết...

Bài viết mới