Xin lại bản sao lục hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Xin lại bản sao lục hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tôi có một mảnh đất đang tranh chấp chuyển nhượng quyền sử dụng đất tôi muốn thu thập giấy tờ để khởi kiện do mất giấy tờ thì cần làm thế nào?

Xin lại bản sao lục hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Download – tải: Mẫu đơn yêu cầu sao lục hợp đồng công chứng

Đơn xin sao lục hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có các trường hợp:

– Trường hợp công chứng tại phòng công chứng thì bạn liên hệ với phòng công chứng nơi công chứng hợp đồng đó để xin cấp bản sao hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại phòng công chứng, mang theo CMND và hộ khẩu người ta sẽ tiến hành sao lục giúp bạn và bạn phải trả phí cho việc sao lục này.

– Trường hợp đăng ký sang tên tại phòng Tài nguyên Môi trường thì nơi lưu giữ hồ sơ chuyển nhượng trong đó có cả hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của bạn. Do vậy bạn liên hệ với phòng TNMT để xin cấp bản sao hồ sơ sang tên nhà đất.

– Trường hợp vụ việc được đưa tới tòa án để giải quyết và tôi không thể cung cấp được hồ sơ chuyển nhượng thì có thể yêu cầu tòa án đi thu thập tài liệu đó từ cơ quan quản lý đất đai.

» Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai mới nhất

» Tư vấn pháp luật về tranh chấp đất đai