Tư vấn luật xây dựng

Tư vấn Luật xây dựng, Luật sư giải quyết tranh chấp các vấn đề phát sinh trong xây dựng về các hoạt động đầu tư, xây dựng, dự án giữa chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thi công xây dựng của cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam. | Văn bản hợp nhất Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020 | Các văn bản pháp luật về xây dựng

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng xây dựng

Hợp đồng là một trong những chế định quan trọng của Bộ luật dân sự và mỗi một ngành luật khác quy định về hợp đồng đều phải có sự thống nhất với pháp luật dân sự...

Công trình xây dựng làm sụt lún, nứt nhà bồi thường như thế nào?

Công trình xây dựng làm sụt lún, nứt nhà bồi thường như thế nào? Khi xây dựng thì chủ sở hữu công trình xây dựng phải đảm bảo an toàn cho các công trình lân cận và...

Các biện pháp giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng

Các biện pháp giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng. Hợp đồng thi công xây dựng giữa chủ đầu tư và nhà thầu, giữa nhà thầu và đơn vị thi công khi vi phạm các điều...

Thông tư 09-2016-TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình

Thông tư 09/2016/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng thi công xây dựng công trình BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2016/TT-BXD Hà Nội, ngày 10 tháng...

Luật sư tư vấn tội vi phạm quy định về xây dựng

Luật sư tư vấn tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Xây dựng là hoạt động cần có sự đảm bảo an toàn, tuân thủ những yêu cầu về kỹ thuật...

Quy định về hợp đồng xây dựng

Quy định mới về hợp đồng xây dựng. Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng vào ngày 22/4/2015, Nghị định 37 áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân...

Các văn bản pháp luật về xây dựng

Danh mục các văn bản pháp luật lĩnh vực xây dựng. Danh sách văn bản luật xây dựng để tiện tra cứu các quy định của pháp luật về xây dựng đang có hiệu lực hãy xem các văn...
Quy định về lắp đặt thiết bị ngoài nhà như thế nào?

Quy định về lắp đặt thiết bị ngoài nhà như thế nào?

Quy định về lắp đặt thiết bị ngoài nhà như thế nào? quyền đối với bất động sản liền kề như thế nào? Luật sư cho em hỏi về lắp cục nóng điều hoà của nhà hàng...

Luật quy hoạch 2017 số 21/2017/QH14

Luật quy hoạch 2017 số 21/2017/QH14. Luật này quy định việc lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá, điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia; trách...

Xử lý với nhà thầu vi phạm hợp đồng, chậm tiến độ thi công

Xử lý với nhà thầu vi phạm hợp đồng, chậm tiến độ thi công, mức phạt vi phạm tối đa được áp dụng trong hợp đồng xây dựng? Giao dịch dân sự trong xây dựng đều được...

Giấy phép nhà thầu và văn phòng điều hành

Chúng tôi cần SB law tư vấn trình tự và thủ tuc xin Giấy phép nhà thầu và văn phòng điều hành của dự án thuộc nhóm A? Luật sư trả lời: Trước hết, chúng tôi xin gửi tới Quý...

Được làm gì khi hàng xóm xây nhà?

Được làm gì khi hàng xóm xây nhà? Khi hàng xóm xây dựng nhà ở rất dễ ảnh hưởng đến quyền lợi của các hộ gia đình xung quanh như: Ảnh hưởng đến nhà bên cạnh, tập...

Bản án 111/2018/DS-PT ngày 13/06/2018 về tranh chấp bồi thường thiệt hại do tài...

Về tranh chấp bồi thường thiệt hại do tài sản bị xâm phạm trong quá trình thi công xây dựng nhà, do đào đất để làm móng quá sâu nên ảnh hưởng đến nhà anh hàng xóm,...

Tư vấn kiện đòi bồi thường nhà bị hư hại do công trình xây...

Thủ tục kiện đòi bồi thường nhà bị hư hại do công trình xây dựng bên cạnh gây ra? Kiện bồi thường do nhà bị hư hại từ công trình bên cạnh là tranh chấp phổ biến...

Xin cấp giấy phép xây dựng cho nhà thầu phụ

Chúng tôi đang có nhu cầu làm các thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng nhà thầu phụ, setup văn phòng nhà thầu, con dấu chữ ký, cơ quan thuế. Với các tùy chọn như sau: + Lựa chọn 1:...

Bản án tranh chấp bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây...

Bản án 178/2018/DS-PT ngày 08/10/2018 về tranh chấp bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra. TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG BẢN ÁN 178/2018/DS-PT NGÀY 08/10/2018 VỀ TRANH CHẤP BỒI THƯỜNG...
Luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng

Luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng

Luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng. Khi có tranh chấp về xây dựng, hợp đồng xây dựng giữa nhà thầu với nhà thầu phụ, chủ đầu tư với nhà thầu, tranh chấp giữa...

Biên bản cam kết bảo đảm an toàn cho hộ liền kề khi xây...

Biên bản cam kết giữa hai hộ gia đình bảo đảm an toàn cho hộ liền kề khi xây dựng. Mẫu biên bản thỏa thuận bảo đảm an toàn cho hộ liền kề khi xây dựng là biên bản...

Bài viết mới