Luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng

Luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng. Khi có tranh chấp về hợp đồng xây dựng giữa nhà thầu với nhà thầu phụ, chủ đầu tư với nhà thầu… thì việc tìm kiếm một công ty luật chuyên nghiệp để tư vấn, hỗ trợ giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng, giải quyết công việc một cách hiệu quả.

Luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng:

Điện thoại tư vấn tranh chấp xây dựng: 0768.236.248 Chat Zalo

1. Giải quyết các loại tranh chấp hợp đồng xây dựng gồm:

 • Tranh chấp về đối tượng xây dựng:
  • Tranh chấp dự án xây dựng
  • Tranh chấp hợp đồng xây dựng nhà ở
  • Tranh chấp hợp đồng xây dựng văn phòng
 • Tranh chấp theo nội dung công việc:
  Tranh chấp hợp đồng tư vấn xây dựng, thi công xây dựng, cung cấp, thiết bị:
  • Vi phạm tiến độ thanh toán và chi phí theo hợp đồng;
  • Điều chỉnh phạm vi công việc;
  • Vi phạm tiến độ thi công;
  • Vi phạm chất lượng công trình;
  • Đơn phương chấm dứt hợp đồng.

2. Các dịch vụ tư vấn, giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng của công ty luật như sau:

– Trao đổi, thống nhất với Khách hàng về ý kiến pháp lý của vụ việc một cách khách quan trên cơ sở các quy định pháp luật liên quan và hợp đồng xây dựng đã ký kết.

– Tư vấn, dự thảo văn bản trả lời Thông báo thụ lý vụ án của Tòa án cho Khách hàng.

– Dự thảo, trao đổi và thống nhất với Khách hàng về nội dung Bản tự khai trong quá trình làm tự khai nộp cho Tòa án.

– Cử nhân sự có mặt cùng Khách hàng tại Tòa án khi Tòa án lấy lời khai ở giai đoạn Đương sự tự khai.

– Cử nhân sự có mặt cùng Khách hàng tại các buổi làm việc tại Tòa án, gồm: Buổi làm việc để Tòa án công khai chứng cứ; Buổi làm việc để lấy lời khai (Dự kiến từ 01 đến 03 buổi); và các buổi làm việc khác theo triệu tập của Tòa án.

– Cử Luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng có mặt cùng khách hàng tại các phiên hòa giải (Dự kiến từ 1 phiên đến 3 phiên) tại Tòa án.

– Cử Luật sư có mặt tại phiên xét xử sơ thẩm (Dự kiến từ 01 đến 02 buổi).

– Tham gia cùng Khách hàng trong buổi hòa giải với Nguyên đơn ngoài các buổi hòa giải tại Tòa án.

– Dự thảo báo cáo về tiến trình vụ án bằng tiếng Anh để Khách hàng báo cáo cho Khách hàng mẹ tại nước ngoài.

3. Ngôn ngữ sử dụng trong quá trình thực hiện phạm vi dịch vụ:

Sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt trong giao dịch với Tòa án và sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh trong văn bản báo cáo với Khách hàng mẹ ở nước ngoài.

4. Thời gian thực hiện để giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng

Theo quy định tố tụng tại Tòa án.
Phạm vi dịch vụ của chúng tôi có thể chấm dứt tại một trong các thời điểm sau đây mà không phụ thuộc vào ý chí chủ quan của các bên:
+ Tòa án ra Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án.
+ Hòa giải thành tại Tòa án (Có Biên bản hòa giải thành do Tòa án lập).
+ Kết thúc phiên xét xử sơ thẩm và Tòa tuyên bản án sơ thẩm.

5. Chi phí thực hiện dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng

– Phí dịch vụ cho phạm vi dịch vụ nêu trên được thông báo sau khi có thông tin về vụ việc.
– Phí dịch vụ không bao gồm:
+ Tất cả các chi phí phát sinh (nếu có), bao gồm nhưng không giới hạn ở:  án phí, lệ phí tòa án, các khoản tiền phải thanh toán nhân danh Quý Khách hàng, các khoản chi phí khác cho bất kỳ bên thứ ba nào.
+ Phí dịch vụ cho các công việc phát sinh ngoài Phạm vi dịch vụ đã nêu cụ thể ở trên.

» Tư vấn soạn thảo hợp đồng xây dựng

» Luật sư đại theo diện ủy quyền

Luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng
Quý vị có tranh chấp về hợp đồng xây dựng hãy liên hệ luật sư để tư vấn, hỗ trợ giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng giải quyết công việc sao cho hiệu quả: