Tư vấn luật xây dựng

Tư vấn Luật xây dựng, Luật sư giải quyết tranh chấp các vấn đề phát sinh trong xây dựng về các hoạt động đầu tư, xây dựng, dự án giữa chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thi công xây dựng của cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam. | Văn bản hợp nhất Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020 | Các văn bản pháp luật về xây dựng

Quy định về lắp đặt thiết bị ngoài nhà như thế nào?

Quy định về lắp đặt thiết bị ngoài nhà như thế nào?

Quy định về lắp đặt thiết bị ngoài nhà như thế nào? quyền đối với bất động sản liền kề như thế nào? Luật sư cho em hỏi về lắp cục nóng điều hoà của nhà hàng...

Thông tư 09-2016-TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình

Thông tư 09/2016/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng thi công xây dựng công trình BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2016/TT-BXD Hà Nội, ngày 10 tháng...

Thông tư 08-2016-TT-BXD hướng dẫn nội dung hợp đồng tư vấn xây dựng

Thông tư số 08/2016/TT-BXD hướng dẫn một số nội  dung về hợp đồng tư vấn xây dựng: tư vấn khảo sát xây dựng, tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, tư vấn thiết kế...

Nơi cung cấp thông tin quy hoạch Hà Nội

Nơi cung cấp thông tin quy hoạch Hà Nội. Dịch vụ Cung cấp thông tin quy hoạch Hà Nội nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu xác định Thông...

Quy định về hợp đồng xây dựng

Quy định mới về hợp đồng xây dựng. Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng vào ngày 22/4/2015, Nghị định 37 áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân...

Bản án 04/2018/KDTM-PT ngày 06/02/2018 về yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trả tiền

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BẢN ÁN 04/2018/KDTM-PT NGÀY 06/02/2018 VỀ YÊU CẦU THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TRẢ TIỀN Ngày 06 tháng 02 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng xét...

Văn bản hợp nhất Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020

Văn bản hợp nhất Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH 2020 hợp nhất Luật Xây Dựng.  VĂN PHÒNG QUỐC HỘI-------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do -...

Luật xây dựng 2014

Luật xây dựng  quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng. QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập...

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BXD 2021 Nghị định 37/2015/NĐ-CP Hợp đồng xây dựng

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BXD 2021 Nghị định 37/2015/NĐ-CP sử đổi về hợp đồng xây dựng. Bộ Xây dựng đã có văn bản số 02/VBHN-BXD về việc hợp nhất Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về...

Nghị định 37/2015/NĐ-CP hợp đồng xây dựng

Nghị định 37/2015/NĐ-CP hợp đồng xây dựng. Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xác lập và quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng thuộc dự án...

Nghị định 46/2015/NĐ-CP quản lý chất lượng công trình xây dựng

Nghị định 46/2015/NĐ-CP quản lý chất lượng công trình xây dựng. Nghị định này hướng dẫn Luật Xây dựng về quản lý chất lượng công trình xây dựng trong công tác khảo sát, thiết kế, thi công...

Bản án 111/2018/DS-PT ngày 13/06/2018 về tranh chấp bồi thường thiệt hại do tài...

Về tranh chấp bồi thường thiệt hại do tài sản bị xâm phạm trong quá trình thi công xây dựng nhà, do đào đất để làm móng quá sâu nên ảnh hưởng đến nhà anh hàng xóm,...

Thông tư 04/2018/TT-BXD về Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài...

Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời.  BỘ XÂY DỰNG-------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự...

Bản án tranh chấp bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây...

Bản án 178/2018/DS-PT ngày 08/10/2018 về tranh chấp bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra. TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG BẢN ÁN 178/2018/DS-PT NGÀY 08/10/2018 VỀ TRANH CHẤP BỒI THƯỜNG...

Xin cấp giấy phép xây dựng cho nhà thầu phụ

Chúng tôi đang có nhu cầu làm các thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng nhà thầu phụ, setup văn phòng nhà thầu, con dấu chữ ký, cơ quan thuế. Với các tùy chọn như sau: + Lựa chọn 1:...

Giấy phép nhà thầu và văn phòng điều hành

Chúng tôi cần SB law tư vấn trình tự và thủ tuc xin Giấy phép nhà thầu và văn phòng điều hành của dự án thuộc nhóm A? Luật sư trả lời: Trước hết, chúng tôi xin gửi tới Quý...

Cách xác định đơn giá nhân công trong đầu tư xây dựng

Cách xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng Thông tư 01/2015/TT-BXD của Bộ xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng Đơn...

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Nghị định 32/2015/NĐ-CP của chính phủ ban hành vào ngày 25/02/2015 có hiệu lực từ 10/5/2015 nói về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng Một số quy định đáng chú ý như: - Chi phí đầu tư xây...

Bài viết mới