Luật sư tư vấn pháp luật xây dựng

Luật sư tư vấn pháp luật xây dựng là một dịch vụ của văn phòng luật sư nhằm giúp khách hàng nắm rõ các quy định của pháp luật trong lĩnh vực xây dựng. Tư vấn trường hợp cụ thể của khách hàng, giúp khách hàng giải quyết khi xẩy ra các bất cập, tranh chấp hoặc các quy định của pháp luật cần giải quyết vụ việc trong lĩnh vực xây dựng. Những trường hợp mà các bên không thể thương lượng, hòa giải, giải quyết được thì luật sư có thể đại diện, thay mặt để giải quyết tranh chấp xây dựng tại các Cơ quan tố tụng, tại tòa án các cấp. Luật sư tham gia giải quyết tranh chấp về xây dựng.

Luật sư tư vấn pháp luật xây dựng, tham gia giải quyết tranh chấp

1. Lĩnh vực tư vấn pháp luật xây dựng

Bao gồm các nội dung nhưng không giới hạn tư vấn sau đây:
– Tư vấn tiêu chuẩn xây dựng;
– Tư vấn quy chuẩn xây dựng;
– Tư vấn thủ tục xin giấy phép xây dựng;
– Tư vấn thủ tục pháp lý liên quan đến xây dựng;
– Tư vấn, soạn thảo, đàm phán Hợp đồng xây dựng:
– Tư vấn quản trị pháp lý dự án xây dựng;
– Hợp đồng tổng thầu, hợp đồng liên danh,
– Hợp đồng thi công xây dựng;
– Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động xây dựng.

2. Tư vấn các quy định về xây dựng nhà ở

– Tư vấn các trường hợp phải xin giấy phép xây dựng khi xây dựng nhà ở riêng lẻ;
– Tư vấn các trường hợp không phải xin giấy phép xây dựng;
– Tư vấn các trường hợp phải xin giấy phép xây dựng khi cải tạo, nâng cấp; cơi nới công trình xây dựng nhà ở;
– Tư vấn các thủ tục hành chính liên quan đến việc xin cấp phép xây dựng;
– Tư vấn xin cấp phép trong các trường hợp khó: Nằm trong khu quy hoạch; quy hoạch treo…
– Tư vấn khiếu nại đối với các trường hợp cố tình làm khó, gây khó dễ trong việc quản lý hành chính trong lĩnh vực xây dựng.

3. Tư vấn các quy định về xây dựng theo dự án

– Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc thiết kế xây dựng;
– Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của nhà thầu thiết kế xây dựng công trình;
– Vai trò của chủ đầu tư trong việc thi công xây dựng công trình;
– Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của nhà thầu thi công xây dựng;
– Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của nhà thầu thiết kế trong việc thi công xây dựng;
– Tư vấn về thủ tục phá dỡ công trình xây dựng;
– Tư vấn về vai trò của chủ đầu tư trong việc giám sát thi công xây dựng công trình;
– Tư vấn về vai trò của nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình;
– Tư vấn về điều kiện cấp chứng chỉ giám sát công trình xây dựng;
– Tư vấn về thủ tục nghiệm thu công trình xây dựng;
– Tư vấn về việc thanh toán, quyết toán dự án đầu tư xây dựng;
– Tư vấn về hợp đồng xây dựng, bồi thường hợp đồng xây dựng;
– Tư vấn về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng;
– Quy định của pháp luật về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng…

4. Tư vấn thủ tục hoàn công xây dựng

– Tư vấn thủ tục hoàn công công trình xây dựng;
– Tư vấn hồ sơ, giải quyết các vướng mắc trong quá trình làm thủ tục hoàn công công trình xây dựng.

5. Luật sư giải quyết các tranh chấp về xây dựng

– Luật sư tham gia tư vấn, giải quyết các tranh chấp đối đói với các hợp đồng trong lĩnh vực xây dựng được phân loại theo tính chất, nội dung công việc thực hiện và giá hợp đồng áp dụng: 

Theo quy định tại Điều 140 Luật Xây dựng 2014 sửa đổi bổ sung 2020 quy định về các loại hợp đồng xây dựng như sau:

– Theo tính chất, nội dung công việc thực hiện, hợp đồng xây dựng gồm:

 • Hợp đồng tư vấn xây dựng;
 • Hợp đồng thi công xây dựng công trình;
 • Hợp đồng cung cấp thiết bị lắp đặt vào công trình xây dựng;
 • Hợp đồng thiết kế – mua sắm vật tư, thiết bị – thi công xây dựng, hợp đồng chìa khoá trao tay;
 • Hợp đồng xây dựng khác.

– Theo hình thức giá hợp đồng áp dụng, hợp đồng xây dựng gồm:

 • Hợp đồng trọn gói;
 • Hợp đồng theo đơn giá cố định;
 • Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh;
 • Hợp đồng theo thời gian;
 • Hợp đồng theo chi phí cộng phí;
 • Hợp đồng theo giá kết hợp;
 • Hợp đồng xây dựng khác;

6. Tư vấn các chế tài, mức phạt hành chính đối với các sai phạm trong lĩnh vực xây dựng

– Tư vấn các mức xử phạt hành chính đối với các sai phạm trong lĩnh vực xây dựng;
– Tư vấn cách áp dụng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, xin giảm mức phạt đối với các sai phạm trong lĩnh vực xây dựng;
– Tư vấn các sai phạm xây dựng có phải truy cứu trách nhiệm hình sự hay không?

» Luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng

» Tư vấn luật cho dự án xây dựng trung tâm thương mại

Luật sư tư vấn pháp luật xây dựng, tham gia giải quyết tranh chấp: