Biểu mẫu về kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự

Danh mục biểu mẫu về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự. Mẫu dùng chung cho cấp sơ thẩm, phúc thẩm (hoặc cả 3 cấp) (15 biểu)

Biểu mẫu về kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự

Download – tải: Biểu mẫu về kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự

01 Quyết định phân công KSV kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động TTDS
02 Quyết định thay đổi Kiểm sát viên
03 Phiếu kiểm sát Thông báo thụ lý vụ, việc dân sự
04 Yêu cầu cung cấp tài liệu, vật chứng
05 Yêu cầu chuyển hồ sơ vụ, việc dân sự
06 Phiếu kiểm sát bản án, quyết định dân sự
07 Quyết định kháng nghị phúc thẩm vụ án dân sự
08 Quyết định rút kháng nghị phúc thẩm vụ án dân sự
09 Quyết định đổi, bổ sung kháng nghị phúc thẩm vụ án dân sự
10 Quyết định kháng nghị phúc thẩm việc dân sự
11 Báo cáo kết quả phiên tòa, phiên họp giải quyết vụ, việc dân sự
12 Thông báo về việc nhận đơn khiếu nại
13 Công văn trả hồ sơ vụ, việc dân sự cho Tòa án
14 Biên bản giao nhận hồ sơ vụ, việc dân sự
15 Kiến nghị khắc phục vi phạm
Dùng cho cấp sơ thẩm (2 biểu)
16 Bản phát biểu ý kiến của Kiểm sát viên tại phiên tòa sơ thẩm giải quyết vụ án dân sự
17 Bản phát biểu ý kiến của Kiểm sát viên tại phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự
Dùng cho cấp phúc thẩm (2 biểu)
18 Bản phát biểu ý kiến của Kiểm sát viên tại phiên tòa sơ thẩm
19 Bản phát biểu ý kiến của Kiểm sát viên tại phiên tòa sơ thẩm
Dùng cho cấp giám đốc thẩm (11 biểu)
20 Quyết định phân công KSV
21 Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm vụ án dân sự
22 Quyết định thay đổi, bổ sung quyết định kháng nghị giám đốc thẩm
23 Quyết định kháng nghị tái thẩm vụ án dân sự
24 Quyết định thay đổi, bổ sung quyết định kháng nghị tái thẩm
25 Quyết định rút toàn bộ (rút một phần) kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm
26 Công văn trả hồ sơ vụ, việc dân sự có kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm cho Tòa án
27 Yêu cầu hoãn thi hành án dân sự
28 Thông báo trả lời đơn
29 Bản phát biểu ý kiến của Kiểm sát viên (trường hợp VKS kháng nghị giám đốc thẩm)
30 Bản phát biểu ý kiến của Kiểm sát viên (trường hợp TA kháng nghị giám đốc thẩm)

Tải file đính kèm: Biểu mẫu về kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự

theo vksndtc.gov.vn