Home Trình tự, thủ tục tranh chấp đất đai

Trình tự, thủ tục tranh chấp đất đai

Trình tự, thủ tục tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật, thì tranh chấp đất đai có thể giải quyết theo các bước: Tự hòa giải, bắt buộc hòa giải tại UBND cấp xã; đề nghị ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh giải quyết; hoặc khởi kiện tại tòa án nhân dân có thẩm quyền nơi có đất đang tranh chấp.

Mẫu đơn khởi kiện quyết định thu hồi đất

Mẫu đơn khởi kiện quyết định thu hồi đất. Đơn khởi kiện quyết định thu hồi đất bao gồm những nội dung được quy định tại (khoản 1 Điều 118 Luật tố tụng hành chính 2015), cụ...

Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai

Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai, Tranh chấp đất đai (TCĐĐ) có thể được giải quyết theo phương thức khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền hoặc khiếu nại lên cơ quan nhà nước...
Tư vấn thủ tục giải quyết tranh chấp nhà đất

Tư vấn thủ tục giải quyết tranh chấp nhà đất

Tư vấn thủ tục giải quyết tranh chấp nhà đất. Đất đai và tài sản gắn liền với đất là những loại tài sản có giá trị. Chính vì vậy, những tranh chấp đất đai và tài...

Mẫu đơn đề nghị thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đơn đề nghị thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm, không đúng quy định của pháp...

Mẫu viết bản tự khai về tranh chấp đất đai

Mẫu viết bản tự khai về tranh chấp đất đai gửi cơ quan chức năng, như bản tự khai của nguyên đơn, bản tự khai của bị đơn. Mỗi loại tranh chấp đất đai tuy có nội...

Mẫu đơn đề nghị ngăn chặn chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Mẫu đơn đề nghị ngăn chặn chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Khi xảy ra tranh chấp quyến sử dụng đất, để đảm bảo tài sản tranh chấp không bị chuyển nhượng cho người khác hoặc bị...

Mẫu đơn đề nghị bồi thường đất đai theo Quyết định hoặc Bản án...

Mẫu đơn đề nghị bồi thường đất đai theo Quyết định hoặc Bản án của Tòa án. Đơn đề nghị bồi thường đất đai là đơn được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ...

Mẫu đơn khởi kiện đòi lại đất đai

Mẫu đơn khởi kiện đòi lại đất đai. Vụ án tranh chấp liên quan đến đất đai ngày càng phúc tạp, bởi nhà đất luôn là tài sản có giá trị lớn. Hiện nay, tòa án thụ...

Mẫu đơn phản tố tranh chấp đất đai

Mẫu đơn phản tố tranh chấp đất đai. Tranh chấp đất đai là một trong những dạng tranh chấp phổ biến theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự hiện nay. Quyền phản tố là...

Bài viết mới