Thời gian giải quyết vụ án Dân sự là bao nhiêu lâu?

Thời gian giải quyết vụ án Dân sự là bao nhiêu lâu? Thời gian chuẩn bị xét xử của Tòa án là tính từ thời điểm Tòa án thụ lý cho đến khi có bản án, Quyết định của Tòa Án có hiệu lực pháp luật không bị kháng cáo kháng nghị.

Thời gian giải quyết vụ án Dân sự là bao nhiêu lâu?

1. Căn cứ pháp lý:
+ Bộ luật tố tụng dân sự
+ Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐTP Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ…

1. Thời hạn chuẩn bị xét xử:
Tòa án sẽ tiến hành tụ lý vụ án sau khi nhận được biên lai nộp tiền tạm ứng án phí. Thời hạn chuẩn bị xét xử đối với vụ án dân sự là 4 tháng và đối với những vụ án có tính chất phức tạp thì có thể gia hạn nhưng không quá 2 tháng quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 203 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 như sau:

Điều 203. Thời hạn chuẩn bị xét xử.
1. Thời hạn chuẩn bị xét xử các loại vụ án, trừ các vụ án được xét xử theo thủ tục rút gọn hoặc vụ án có yếu tố nước ngoài, được quy định như sau:
a) Đối với các vụ án quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Bộ luật này thì thời hạn là 04 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án;
b) Đối với các vụ án quy định tại Điều 30 và Điều 32 của Bộ luật này thì thời hạn là 02 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án.
Đối với vụ án có tính chất phức tạp hoặc do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan thì Chánh án Tòa án có thể quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử nhưng không quá 02 tháng đối với vụ án thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này và không quá 01 tháng đối với vụ án thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản này.
Trường hợp có quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án thì thời hạn chuẩn bị xét xử được tính lại kể từ ngày quyết định tiếp tục giải quyết vụ án của Tòa án có hiệu lực pháp luật…”

2. Thời hạn ra Quyết định bản án, tính từ thời điểm Tòa Án thụ lý vụ án cho đến khi có bản án, Quyết định của Tòa Án có hiệu lực pháp luật không bị kháng cáo kháng nghị thì thời hạn tối đa được tính như sau: 
+ Không quá 6 tháng tính từ thời điểm Tòa án thụ lý vụ án cho đến khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm.
+ Tại phiên tòa sơ thẩm nếu có các căn cứ để hoãn phiên tòa, tạm ngừng phiên tòa thì thời hạn tạm ngừng phiên tòa, hoãn  phiên tòa không quá 01 tháng kể từ khi có quyết định hoãn phiên tòa, tạm ngừng phiên tòa thì Tòa Án phải mở lại phiên tòa căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 233 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 như sau:

Điều 233. Thời hạn hoãn phiên tòa và quyết định hoãn phiên tòa.
1. Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 56, khoản 2 Điều 62, khoản 2 Điều 84, Điều 227, khoản 2 Điều 229, khoản 2 Điều 230, khoản 2 Điều 231 và Điều 241 của Bộ luật này. Thời hạn hoãn phiên tòa là không quá 01 tháng, đối với phiên tòa xét xử vụ án theo thủ tục rút gọn là không quá 15 ngày, kể từ ngày ra quyết định hoãn phiên tòa…”
+ Nếu sau khi có bản án, quyết định của Tòa án không có kháng cáo, kháng nghị thì sau 15 ngày bản án sẽ có hiệu lực pháp luật trừ một số trường hợp đặc biệt thì không quá 1 tháng.

3. Ngoài ra, theo khoản 2 Điều 13 Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐTP quy định:

“2. Trong trường hợp Toà án nhận được đơn về yêu cầu phản tố của bị đơn hoặc yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan để giải quyết trong cùng một vụ án, thì (thời hạn chuẩn bị xét xử được xác định từ ngày hoàn thành thủ tục phản tố, yêu cầu độc lập) ” 

» Luật sư tư vấn khởi kiện vụ án dân sự ra tòa án

» Luật sư tranh tụng vụ án dân sự

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về thời gian giải quyết vụ án Dân sự là bao nhiêu lâu. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn liên hệ để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời: