Dịch vụ Lập vi bằng Thừa phát lại làm bằng chứng

Dịch vụ Thừa phát lại Lập vi bằng làm bằng chứng. Khi bạn một sự kiện diễn ra có liên quan đến bạn, bạn cần giữ lại làm bằng chứng chứng minh trước các cơ quan thẩm quyền để bảo vệ mình thì việc lập vi bằng là sự một việc cần làm ngay. Hiện nay Lập vi bằng đã trở nên phổ biến đối với người dân hơn, kể từ khi các tổ chức thừa phát lại được cấp phép thành lập.

Tư vấn dịch vụ Lập vi bằng Thừa phát lại làm bằng chứng

1. Dịch vụ của Thừa phát lại 

Lập vi bằng là một trong những dịch vụ của tổ chức Thừa phát, sau đây là các dịch vụ của Thừa phát lại gồm:

 • Lập Vi bằng ghi nhận sự kiện, hành vi được dùng làm chứng cứ trong xét xử và trong các quan hệ pháp lý khác.
 • Xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của đương sự, khách hàng
 • Trực tiếp tổ chức thi hành Bản án, quyết định của Tòa án theo yêu cầu của đương sự.
 • Thực hiện việc tống đạt các văn bản, giấy tờ tố tụng cho cơ Tòa án, Cơ quan thi hành án dân sự.

2. Dịch vụ lập vi bằng

Những sự việc mà người dân có thể thuê dịch vụ lập vi bằng lưu lại làm chứng gồm: 

2.1. Xác nhận các hành vi ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp

 • Xác nhận các hành vi trái pháp luật trong lĩnh vực tin học, trên mạng internet, báo chí, phát thanh, truyền hình như: đưa các thông tin không đúng sự thực; đưa thông tin khi chưa được phép người có thẩm quyền; vu khống…
 • Xác nhận tình trạng thiệt hại của cá nhân, tổ chức do người khác gây ra
 • Xác nhận việc chiếm giữ nhà, trụ sở, tài sản khác trái pháp luật
 • Xác nhận tình trạng nhà, đất bị lấn chiếm

2.2. Xác nhận các giao dịch, thỏa thuận nhà đất

 • Xác nhận tình trạng nhà khi mua nhà
 • Xác nhận tình trạng nhà trước khi cho thuê
 • Xác nhận tình trạng nhà liền kề trước khi xây dựng công trình
 • Xác nhận sự chậm trễ trong thi công công trình
 • Xác nhận tình trạng công trình khi nghiệm thu
 • Xác nhận tình trạng tài sản trước khi ly hôn, thừa kế
 • Lập vi bằng phân chia tài sản chung
 • Lập vi bằng thỏa thuận mức cấp dưỡng nuôi con khi ly hôn
 • Lập vi bằng phân chia việc nuôi con khi ly hôn

2.3. Xác nhận các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

 • Xác nhận việc tổ chức cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông
 • Xác nhận việc giao hàng kém chất lượng
 • Xác nhận hành vi cạnh tranh không lành mạnh
 • Xác nhận hàng giả bày bán tại cơ sở kinh doanh, thương mại
 • Xác nhận mức độ ô nhiễm
 • Xác nhận việc từ chối thực hiện công việc của cá nhân, tổ chức mà theo quy định của pháp luật cá nhân, tổ chức đó phải thực hiện… 

2.4. Xác nhận các giao dịch không thuộc thẩm quyền của công chứng

 • Xác nhận các giao dịch mà theo quy định của pháp luật không thuộc thẩm quyền công chứng của tổ chức hành nghề công chứng; những việc không thuộc thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân các cấp….

Tư vấn dịch vụ lập vi bằng trường hợp của quý vị

Khi quý vị đang có thắc mắc về trường hợp của mình, cầm lập vi bằng Thừa phát lại làm bằng chứng, xin hãy liên hệ để được tư vấn