Kế toán trong lĩnh vực họat động của văn phòng luật sư, công ty luật

Kế toán trong lĩnh vực văn phòng luật sư, công ty luật. Lĩnh tư vấn pháp luật, hoạt động tranh tụng là lĩnh vực kinh doanh tương đối đặc thù, thuộc nhóm doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tư vấn. Công việc chủ yếu của kế toán văn phòng luật sư là hạch toán chi phí theo các hợp đồng, theo dõi doanh thu và ghi chép các chi phí phát sinh, và cuối cùng là giúp công ty thực hiện các nghĩa vụ về thuế.

Kế toán trong lĩnh vực họat động của văn phòng luật sư, công ty luật

1. Đặc điểm của doanh nghiệp lĩnh vực hoạt động pháp luật

Văn phòng luật sư, công ty luật cung cấp các dịch vụ tư vấn:

 • Phí tư vấn pháp lý;
 • Phí soạn thảo văn bản; 
 • Phí dịch vụ bào chữa, tranh tụng.

Văn phòng luật sư thường sẽ phát sinh các chi phí hoạt động gồm:

 • Chi phí lương (Chiếm phần lớn chi phí hoạt động)
 • Chi phí dịch vụ mua ngoài: Điện nước, Văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ, thuê văn phòng. 

Đối với doanh nghiệp lĩnh vực văn phòng luật sư, doanh thu dịch vụ- Kê khai thuế phải nộp sẽ đến từ:

 •  Doanh thu từ các hoạt động Công chứng, sao y, chứng thực soạn thảo văn vản và dịch vụ bào chữa.
 • Hình thức thanh toán: tiền mặt là chủ yếu- đặc biệt đối với VPCC
 • Văn phòng luật sư và VPCC hầu hết xuất hóa đơn bán hàng chịu thuế suất 5% thay vì hóa đơn GTGT do chi phí đầu vào thấp.
 • Hóa đơn dưới 200.000 không xuất hóa đơn 

2. Khó khăn của kế toán văn phòng luật sư trong quản lý tài chính kế toán doanh nghiệp

Trong quá trình làm việc, kế toán văn phòng luật sư thường mất rất nhiều thời gian công sức và xảy ra nhầm lẫn, sai sót ở các nghiệp vụ sau:

 •  Xác định chi phí giá thành của từng hợp đồng tư vấn pháp lý- bào chữa

Việc xác định chi phí giá thành của từng hợp đồng tư vấn pháp lý – bào chữa khiến kế toán gặp rất nhiều những khó khăn do mỗi hợp đồng sẽ có một mức chi phí khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng về vấn đề được tư vấn.

 •  Theo dõi các khoản mục chi phí phát sinh

Các chi phí như công tác phí, chi phí thuê dịch vụ bảo vệ nhân chứng và các khoản mục khác …là những khoản chi phí thường phát sinh tại doanh nghiệp lĩnh vực văn phòng luật sư. Vì vậy kế toán cũng cần theo dõi, thống kê để tránh thất thoát.

 •  Theo dõi đối chiếu công nợ tạm ứng theo khách hàng/ nhân viên
 •  Cập nhật doanh thu theo từng loại hình dịch vụ, cập nhật thu chi trong ngày

Ngoài ra, các nghiệp vụ liên quan đến thuế cũng là điều khiến các kế toán văn phòng luật sư, pháp lý thường đau đầu mỗi kì quyết toán, thanh tra.

3. Giải pháp giúp doanh nghiệp lĩnh vực tư vấn pháp luật quản lý tài chính kế toán hiệu quả

Quản lý bằng quy trình ngoài

Nhiều doanh nghiệp lĩnh vực văn phòng luật sư vẫn đang sử dụng công cụ quản lý truyền thống (Excel) để quản lý doanh thu, chi phí, lãi lỗ của doanh nghiệp. Sử dụng Excel giúp doanh nghiệp tiết kiệm được khoản chi phí đầu tư công cụ, tuy nhiên kế toán sẽ gặp nhiều khó khăn trong quá trình theo dõi, thống kê các khoản chi phí phát sinh cũng như nắm bắt kịp thời doanh số từ các nhân viên, hợp đồng.

Quản lý bằng phần mềm

Công cụ quản lý tự động sẽ giúp doanh nghiệp lĩnh vực văn phòng luật sư hoạt động hiệu quả hơn, dễ dàng quản lý doanh thu, chi phí của doanh nghiệp.

 • Hỗ trợ tuyệt vời nghiệp vụ tính giá thành theo từng Hợp đồng cung cấp dịch vụ/ hợp đồng thực hiện, từ đó hỗ trợ cung cấp số liệu chi phí- doanh thu – lãi lỗ thực hiện từng hợp đồng tham mưu cho quản lý.
 • Cho phép theo dõi, cung cấp báo cáo chi phí chi tiết theo từng “khoản mục chi phí” giúp tiết kiệm thời gian, đảm bảo chính xác
 • Cho phép quản lý công nợ tạm ứng của khách hàng/ nhân viên theo từng hợp đồng; tự động đối trừ chứng từ giúp kế toán đối soát công nợ dễ dàng chính xác
 • Cho phép theo dõi thống kê doanh thu theo từng loại hình dịch vụ giúp tiết kiệm thời gian và đảm bảo chính xác

» Báo cáo định kỳ của tổ chức hành nghề luật sư