Mẫu đơn đề nghị triệu tập người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng

Mẫu đơn đề nghị triệu tập người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng. Khi có yêu cầu triệu tập người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án mà Tòa án đang thụ lý, giải quyết thì cá nhân/tổ chức phải nộp Đơn yêu cầu triệu tập người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cho  Tòa án đang thụ lý vụ án đó. 

Mẫu đơn yêu cầu triệu tập người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng

Download – tải: Mẫu đơn yêu cầu triệu tập người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng

Nội dung mẫu đơn:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……….., ngày….. tháng….. năm 20.….

ĐƠN YÊU CẦU

V/v đưa UBND…. tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN…………………………

Tôi là:…………………………………… Sinh năm:…………………………
CMND/CCCD số:……………………… Nơi cấp:…………………………
Hộ khẩu thường trú:………………….………………………….……………
Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………
Điện thoại:………………………
Là ……………….. trong vụ kiện ……………………………… với …………………… Vụ án đang được Tòa án nhân dân ………………………… thụ lý giải quyết.

Nay tôi làm đơn này, kính đề nghị Quý Tòa xem xét và ra quyết định triệu tập UBND…… tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án này.

Vì những lý do sau:

1. Nội dung vụ việc

Trong vụ án này, đối tượng mà tòa giải quyết là thửa đất…………, được xem là tài sản tranh chấp của Tôi. và đang được phía bị đơn có đơn phản tố.

Liên quan đến thửa đất trên, phía UBND có công văn trả lời……… mà phía bị đơn vẫn không chấp nhận theo đơn phản hồi Của bị phía đơn và sau đó bi đơn đã có đơn phản tố.

2. Nội dung yêu cầu

Như vậy, kết quả xét xử vụ án này bất luận như thế nào cũng đều có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của UBND…… Hay nói cách khác, UBND…… chính là “người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan” trong vụ án này – theo qui định của pháp luật.

Do vậy, nay tôi có đơn này kính đề nghị Quí Tòa xem xét và ra quyết định triệu tập UBND…… tham gia tố tụng với tư cách là “người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan” trong vụ án này, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho tất cả các bên, đồng thời việc xét xử được khách quan, toàn diện hơn.

Kính mong được Quý Tòa xem xét và giải quyết cho tôi.

Trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe./.

Tài liều kèm theo: 
1.    ……………………………………………..
2.    ..……………………………………………

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)

– Theo qui định tại Điều 59 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, thì nguyên đơn có quyền yêu cầu tòa triệu tập người có quyền và nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng – như trong trường hợp ghi trong mẫu đơn ở trên. Tuy nhiên, nếu bất kỳ ai đó cho rằng việc xét xử một vụ án bất kỳ có liên quan đến quyền lợi hay nghĩa vụ của họ thì chính họ cũng có quyền tự mình đề nghị tham gia vào vụ án với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Và nếu trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa “phát hiện” có ai đó – mà kết quả xét xử vụ án có ảnh hưởng đến quyền lợi, nghĩa vụ của họ – mà không có ai đề nghị, thì chính Tòa phải đưa người này tham gia vào vụ án với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

– Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, cũng như bất kỳ các đương sự khác ( nguyên đơn, bị đơn, người làm chứng ….) đều có các quyền và nghĩa vụ cụ thể, qui định tại Bộ luật tố tụng dân sự.

– Trong tố tụng hình sự cũng có qui định về người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, luật tố tụng hình sự lại không định nghĩa thế nào là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự. Do vậy, cách hiểu có thể “ăn theo” luật tố tụng dân sự. Nhưng cũng không ổn lắm trong một số trường hợp cụ thể. Theo tôi, luật tố tụng hình sự cần phải định nghĩa rõ về vấn đề này.

– Khi nguyên đơn gửi Đơn yêu cầu triệu tập “ai đó” tham gia vào vụ án với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tức là đã thực hiện quyền luật định của mình. Tuy nhiên, việc yêu cầu có được chấp thuận hay không là vấn đề thuộc thẩm quyền của Tòa án. Mà cụ thể ở đây là thẩm quyền của vị thẩm phán được phân công phụ trách giải quyết vụ án này. Nếu vị này thấy rằng yêu cầu trong đơn không hợp lý, thì họ có quyền bác bỏ yêu cầu này.

– Có thể thấy, việc “kéo thêm” người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vào vụ án thực chất và nhiều khi chỉ càng làm cho việc giải quyết thêm “phình” ra, thêm rắc rối, kéo dài … Tuy nhiên, dù thế nào chúng ta vẫn nên đề nghị Tòa triệu tập nếu thực sự có “ai đó” là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Mục đích là để vụ án được xem xét và xét xử thực sự khách quan, toàn diện. Vì nếu không thì dù có thắng kiện đi nữa, nhưng sau này lỡ đâu phía bị đơn phát hiện là Tòa đã “bỏ lọt” người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong quá trình xét xử họ sẽ làm đơn xin giám đốc thẩm ( tức xem xét lại bản án đã có hiệu lực pháp luật) thì việc bản án bị hủy để xét xử lại hầu như là chắc chắn. Khi đó, vụ án lại càng thêm phiền, thêm kéo dài, thêm khổ.

» Quyền và nghĩa vụ của nguyên đơn dân sự