Luật sư tư vấn tội xâm phạm sở hữu tài sản

Luật sư tư vấn tội xâm phạm sở hữu tài sản. Các tội xâm phạm sở hữu diễn da phổ biến như tội cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội hủy hoại tài sản, tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp… dưới nhiều hình thức làm ảnh hưởng lớn đến quần chúng nhân dân

Luật sư tư vấn tội xâm phạm sở hữu về tài sản:

Khi quý vị hoặc người thân đang vướng vào các tội xâm phạm sở hữu tài sản, hoặc người bị hại xin liên hệ tư vấn về giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử để bảo vệ quyền lợi cho mình bao gồm:

Nhóm các tội có mục đích chiếm đoạt:
– Tội cướp tài sản;
– Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản;
– Tội cưỡng đoạt tài sản;
– Tội cướp giật tài sản;
– Tội công nhiên chiếm đoạt tài sản;
– Tội trộm cắp tài sản được quy định;
– Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản;
– Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Nhóm các tội không có mục đích chiếm đoạt:
– Tội chiếm giữ trái phép tài sản;
– Tội sử dụng trái phép tài sản.

Nhóm các tội không có mục đích tư lợi:
– Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản;
– Tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;
– Tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản.

Tư vấn các tội có mục đích tư lợi:
– Tư vấn các tội có mục đích chiếm đoạt
– Tư vấn các tội không có mục đích chiếm đoạt
– Tư vấn các tội không có mục đích tư lợi

» Luật sư bào chữa tội xâm phạm sở hữu tài sản

» Luật sư bào chữa vụ án hình sự

Luật sư tư vấn, bào chữa tội xâm phạm sở hữu tài sản: