Tư vấn tội về tài sản

Tư vấn tội về tài sản. Các tội xâm phạm sở hữu chủ yếu hướng đến là xâm phạm quyền sở hữu tài sản, là những hành vi có lỗi, xâm hại quan hệ sở hữu, xâm phạm các quyền thuộc nội dung sở hữu. Do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại cho quyền sở hữu tài sản của cá nhân được nhà nước thừa nhận.

Bản án về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

Bản án về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Tại bản án 95/2019/HS-ST ngày 14/06/2019 về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THÁI BÌNH,...

Tội cho vay lãi nặng quy định trong Bộ luật hình sự?

Tội cho vay lãi nặng quy định trong Bộ luật hình sự 2015 như thế nào? Căn cứ pháp lý: Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 Tư vấn quy định về tội cho vay...

Bài viết mới