Home Tư vấn giải thể, phá sản doanh nghiệp

Tư vấn giải thể, phá sản doanh nghiệp

Tư vấn giải thể, phá sản doanh nghiệp, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán trong quá trình giải quyết phá sản cho doanh nghiệp theo luật phá sản...

Mẫu đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp có hướng dẫn...

Mẫu đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp có hướng dẫn soạn đơn. Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 phá sản và giải thể là hai hình thức được áp dụng...

Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên

Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên Mục lục biểu mẫu (Ban hành kèm theo Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ) Mẫu TP-QTV-01: Đơn đề nghị cấp chứng...

Giám sát Quản tài viên trong thanh lý tài sản của doanh nghiệp bị...

Giám sát Quản tài viên trong thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản. Luật Phá sản năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015, theo đó Luật...

Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản theo Luật...

Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ban hành ngày 16 tháng 02 năm 2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản. Nghị định...

Thông tư 224/2016/TT-BTC mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng...

Thông tư 224/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, hoạt động quản lý, thanh lý tài sản; lệ phí cấp chứng...

Quyền và nghĩa vụ của quản tài viên trong vụ việc phá sản

Quyền và nghĩa vụ của quản tài viên trong vụ việc phá sản doanh nghiệp. Căn cứ quy định tại Điều 16 Luật Phá sản 2014, quản tài viên trong một vụ việc phá sản có các...
Dịch vụ quản tài viên quản lý, thanh lý tài sản, phá sản doanh nghiệp

Dịch vụ quản tài viên quản lý, thanh lý tài sản, phá sản doanh...

Dịch vụ quản tài viên quản lý, thanh lý tài sản, phá sản doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán trong quá trình giải quyết phá sản thì cần thuê Quản...

Nghị định 22/2015/NĐ-CP về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý...

Nghị định 22/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản. CHÍNH PHỦ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc...

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên là bao nhiêu?

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên là bao nhiêu?Vừa qua, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 224/2016/TT-BTC quy định về phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, hoạt động quản...

Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành luật phá sản

Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành một số quy định của luật phá sản 2014 HỘI ĐỒNG THẨM PHÁNTÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh...

Thù lao quản tài viên quản lý tài sản

Thù lao quản tài viên quản lý tài sản. Chi phí Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản được thanh toán từ giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất...

Thủ tục cấp chứng chỉ quản tài viên

Hồ sơ cấp chứng chỉ quản tài viên gồm những gì? Căn cứ pháp lý: Luật Phá sản 2014; Nghị định 22/2015/NĐ-CP; Thông tư 224/2016/TT-BTC. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì quản tài viên là cá...

Trình tự và thủ tục phá sản doanh nghiệp

Trình tự và thủ tục phá sản doanh nghiệp. Luật sư cho tôi hỏi: Hiện nay tôi đang sở hữu một doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thiết kế xây dựng. Do dịch covid 19 công...

Luật phá sản 2014

Luật phá sản 2014. quy định về trình tự, thủ tục nộp đơn, thụ lý và mở thủ tục phá sản; xác định nghĩa vụ về tài sản và biện pháp bảo toàn tài sản trong quá...

Các văn bản pháp luật về phá sản doanh nghiệp

Các văn bản pháp luật về phá sản doanh nghiệp. Khi mở thủ tục phá sản doanh nghiệp thì cần phải tuân theo trình tự của luật phá sản và các văn bản hướng dẫn để bảo...

Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐTP giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài...

Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu tại TAND. HỘI ĐỒNG...

Quyết định 1382/QĐ-BTP năm 2015 thủ tục hành chính Quản tài viên hành nghề...

Quyết định 1382/QĐ-BTP năm 2015 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản BỘ TƯ PHÁP------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập -...

Công văn số 199/TANDTC-PC về thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một...

Công văn số 199/TANDTC-PC về thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong giải quyết phá sản. TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập -...

Bài viết mới