Các văn bản pháp luật về phá sản doanh nghiệp

Các văn bản pháp luật về phá sản doanh nghiệp. Khi mở thủ tục phá sản doanh nghiệp thì cần phải tuân theo trình tự của luật phá sản và các văn bản hướng dẫn để bảo đảm quyền lợi của các bên. Sau đây là các văn bản về luật phá sản.

Các văn bản hướng dẫn pháp luật về phá sản doanh nghiệp

Luật phá sản 2014

Nghị định 22/2015/NĐ-CP về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản doanh nghiệp phá sản

Nghị định 82/2020/NĐ-CP Xử phạt hành chính về bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành luật phá sản

Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 5 năm 2018 hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản đảm bảo của khoản nợ xấu tại Tòa án nhân dân

Thông tư 01/2015/TT-CA về quy chế làm việc của các tổ thẩm phán trong giải quyết vụ việc phá sản

Quyết định 1382/QĐ-BTP năm 2015 thủ tục hành chính Quản tài viên hành nghề quản lý tài sản

Công văn số 199/TANDTC-PC về thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 mức thu miễn giảm thu nộp quản lý sử Án phí và lệ phí Toà án

» Dịch vụ quản tài viên quản lý, thanh lý tài sản, phá sản doanh nghiệp