Mẫu đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự

Mẫu đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự. là giai đoạn đầu trong vụ án hình sự. Khởi tố vụ án hình sự là quyền và trách nhiệm của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Quyết định khởi tố vụ án hình sự là hành vi mà cơ quan có thẩm quyền phải thực hiện khi xác định có dấu hiệu tội phạm. Tuy nhiên theo quy định tại Điều 155 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi bị xâm phạm người bị hại có thể làm đơn đề nghị khởi tố vụ án hình sự.

Mẫu đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự của người bị hại

Download: Mẫu đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…………….., ngày …… tháng …… năm 20….

ĐƠN YÊU CẦU KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ

Kính gửi: – Trưởng Công an………………..……………………………..
– Viện Trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân……….……………………….

Tôi tên là: ……, thường trú tại …… và hiện đang ở tại……………….………………

Kính thưa Quý ông, tôi xin trình bày sự việc xảy ra vào hồi …… ngày …… mà tôi là người bị hại …… trong vụ việc này:

Trình bày diễn biến sự việc xảy ra:…………………………………………………………………………….…….
…………………………………………………………………………….……………………………………………………….……
…………………………………………………………………………….……………………………………………………….……
…………………………………………………………………………….……………………………………………………….……
…………………………………………………………………………….……………………………………………………….……
…………………………………………………………………………….……………………………………………………….……
…………………………………………………………………………….……………………………………………………….……
…………………………………………………………………………….……………………………………………………….……
…………………………………………………………………………….……………………………………………………….……

Căn cứ Điều 134 Bộ luật Hình sự, Điều 155 Bộ luật Tố tụng hình sự, tôi khẩn thiết làm đơn này kính mong Quý ông:
1.  Khởi tố vụ án hình sự đối với hành vi cố ý gây thương tích nghiêm trọng của ………………;
2.  Yêu cầu anh ………………………bồi thường thiệt hại đối với tổn hại về sức khỏe đã gây ra và những chi phí phát sinh cho tôi như cấp cứu, phẫu thuật điều trị.
3.  Xử lý trách nhiệm hình sự một cách nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với anh ……………………………
Tôi xin gửi kèm theo toàn bộ hồ sơ bệnh án và các kết luận giám định về tình trạng sức khỏe hiện tại của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

      NGƯỜI LÀM ĐƠN

 Nơi nhận:
– CA quận ……;
– VKSND quận …….

Quy định Bộ luật tố tụng hình sự thì khởi tố vụ án hình sự tại Điều 155. Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại:

“1. Chỉ được khởi tố vụ án hình sự về tội phạm quy định tại khoản 1 các điều 134, 135, 136, 138, 139, 141, 143, 155, 156 và 226 của Bộ luật hình sự khi có yêu cầu của bị hại hoặc người đại diện của bị hại là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất hoặc đã chết.

2. Trường hợp người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu thì vụ án phải được đình chỉ, trừ trường hợp có căn cứ xác định người đã yêu cầu rút yêu cầu khởi tố trái với ý muốn của họ do bị ép buộc, cưỡng bức thì tuy người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án vẫn tiếp tục tiến hành tố tụng đối với vụ án.

3. Bị hại hoặc người đại diện của bị hại đã rút yêu cầu khởi tố thì không có quyền yêu cầu lại, trừ trường hợp rút yêu cầu do bị ép buộc, cưỡng bức.”

» Mẫu đơn kháng cáo hình sự

» Luật sư bào chữa vụ án hình sự

Luật sư tư vấn, tham gia vụ án hình sự: