Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại

Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại được quy định và hướng dẫn cụ thể tại Luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định trình tự, thủ tục tiến hành các hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự. Nội dung cụ thể như sau:

1. Căn cứ pháp lý:
Bộ luật hình sự năm 2015
Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

2. Tư vấn các trường hợp khởi tố theo yêu cầu của người bị hại?
Căn cứ theo điều 155 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, đối với các tội sau nếu không có các tình tiết nghiêm trọng mà chỉ thuộc vào khoản 1 các tội sau thì chỉ được khởi tố theo yêu cầu của người bị hại hoặc đại diện hợp pháp của người bị hại:

– Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác (Điều 134)
– Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh (Điều 135)
– Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết khi bắt giữ người phạm tội (Điều 136)
– Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác (Điều 138)
– Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính
– Tội hiếp dâm (Điều 141)
– Tội cưỡng dâm (Điều 143)
– Tội làm nhục người khác (Điều 155)
– Tội vu khống (Điều 156)
– Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp (Điều 226)

Đối với những vụ án rơi vào các trường hợp trên, nếu không có yêu cầu khởi tố người bị hại, thì cơ quan có thẩm quyền khởi tố không được khởi tố, trường hợp là người chưa thành niên hoặc là người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất mà không thể hiện được ý chí của mình thì khi muốn khởi tố phải có sự đồng ý của người đại diện.

3. Hình thức thể hiện khởi tố theo yêu cầu của người bị hại?
Người bị hại có thể gửi đơn yêu cầu khởi tố hoặc thể hiện ý kiến trong biên bản lời khai
Đã khởi tố theo yêu cầu của người bị hại thì sau đó người bị hại có quyền rút đơn không?

Trong trường hợp vụ án đã khởi tố, người bị hại vẫn có quyền rút đơn yêu cầu và cơ quan có thẩm quyền sẽ ra quyết định định đình chỉ vụ án trừ trường hợp bị cưỡng bức, ép buộc. Người bị hại có quyền rút đơn trước khi mở phiên tòa.

Người bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố không có quyền yêu cầu lại trừ trường hợp họ rút đơn do bị cưỡng bức, ép buộc.

Trong trường hợp có căn cứ để xác định người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu khởi tố trái với ý muốn của họ do bị ép buộc, cưỡng bức thì tuy người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án vẫn có thể tiếp tục tiến hành tố tụng đối với vụ án.

Người bị hại đã rút yêu cầu khởi tố thì không có quyền yêu cầu lại, trừ trường hợp rút yêu cầu do bị ép buộc, cưỡng bức.

» Mẫu Đơn rút yêu cầu khởi tố của người bị hại

» Luật sư bào chữa vụ án hình sự

Tư vấn khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại: