Quy trình khởi tố vụ án hình sự

Quy trình của giai đoạn khởi tố vụ án hình sự diễn ra như thế nào? Giai đoạn khởi tố là giai đoạn đầu tiên của quá trình giải quyết vụ án hình sự. Bắt đầu từ khi cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận nguồn tin về tội phạm. Kết thúc khi cơ quan có thẩm quyền ra quyết định khởi tố vụ án; hoặc quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Quy trình khởi tố vụ án hình sự