Tư vấn pháp luật doanh nghiệp là một trong những thế mạnh của công ty tư vấn luật SB law vế tư vấn quản trị thúc đẩy phất triển doanh nghiệp

Tư vấn luật kinh doanh nhà hàng cho người nước ngoài

Tư vấn luật kinh doanh nhà hàng cho người nước ngoài vào Việt Nam Câu hỏi: Tôi là nhà đầu tư nước ngoài, tôi muốn mở nhà hàng ăn uống tại Việt Nam, điều này có được hay không? Trả lời: Theo quy định của pháp luật Việt Nam và biểu cam kết Việt Nam […]

Tư vấn luật cho doanh nghiệp Logistic

Doanh nghiệp chúng tôi là công ty FDI về logistic và có câu hỏi như sau: Theo thông tư: Số: 63/2014/TT-BGTVT có quy định : Các doanh nghiệp Vận tải phải nộp “ Báo cáo kết quả vận chuyển hàng tháng” Chúng tôi muốn hỏi là quy định này bắt buộc với tất cả các […]

Dịch vụ tư vấn luật doanh nghiệp

Tư vấn luật doanh nghiệp bao gồm: Tư vấn thành lập doanh nghiệp và thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh; tư vấn quản trị doanh nghiệp; tư vấn pháp luật thường xuyên trọn gói hàng tháng cho doanh nghiệp. Tư vấn luật doanh nghiệp về thành lập công ty và đăng ký […]

Mẫu biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ( V/v …) Tại trụ sở : CÔNG TY CỔ PHẦN … Địa chỉ trụ sở công ty: .. Công ty cổ phần … tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị là Ông … Thời gian […]

Nội dung Điều lệ hoạt động công ty

Nay quyết định thành lập CÔNG TY …VIỆT NAM (dưới đây gọi tắt là Công ty) hoạt động tuân theo Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI ban hành ngày 29/11/2005 và các điều khoản sau đây của Bản điều lệ này. CHƯƠNG I. […]

Số trang cần đóng dấu giáp lai?

Hỏi: Luật sư cho em hỏi về việc đóng dấu giáp lai trên văn bản. Theo quy định của nhà nước, việcđóng dấu giáp lai khi văn bản có từ 02 trang trở lên và đóng dấu giáp lai không quá 05 trang. Vậy với những văn bản quá 05 trang thì mình phải đóng dấu giáp lai như thế […]

tăng vốn điều lệ cho công ty cổ phần

Tư vấn tăng vốn điều lệ cho công ty cổ phần

Chúng tôi là công ty bao bì và hiện đang có nhu cầu tư vấn pháp lý về việc thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến nội dung tăng vốn điều lệ, công ty luật có thể tư vấn? Luật sư tư vấn: SB Law là một công ty luật được thành lập […]

Tư vấn luật cho doanh nghiệp

Tư vấn luật cho doanh nghiệp muốn lên tập đoàn

Tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp muốn chuyển lên tập đoàn Công ty cổ phần Novaads là một doanh nghiệp quảng cáo trực tuyến lớn tại Việt Nam. Trong quá trình phát triển của mình, công ty mong muốn xây dựng thành một tập đoàn truyền thông và tiếp thị quảng cáo trực tuyến […]

Quy định về chuyển nhượng cổ phần

Quy định về chuyển nhượng cổ phần luật doanh nghiệp

Quy định về chuyển nhượng cổ phần trong luật doanh nghiệp mới Trong chương trình VITV, luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch công ty Luật SBLAW đã có phần trao đổi về quy định về chuyển nhượng cổ phần trong luật doanh nghiệp mới. Phóng viên: Về quyền dự họp ĐHCĐ, điều 140 luật […]