Tư vấn luật cho doanh nghiệp muốn lên tập đoàn

Tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp muốn chuyển lên tập đoàn

Công ty cổ phần Novaads là một doanh nghiệp quảng cáo trực tuyến lớn tại Việt Nam.

Trong quá trình phát triển của mình, công ty mong muốn xây dựng thành một tập đoàn truyền thông và tiếp thị quảng cáo trực tuyến lớn tại Việt Nam.

Chính vì thế, công ty mong muốn lựa chọn một đối tác pháp lý có kinh nghiệm, năng lực để có thể tư vấn cho công ty trong việc xây dựng quy chế, mối quan hệ và tình trạng pháp lý khi công ty xây dựng lên tập đoàn.

Chính vì lý do trên, SBLAW đã tư vấn và hỗ trợ công ty trong công việc nêu trên. Qua công việc này, một lần nữa khẳng định kinh nghiệm và năng lực của SBLAW trong việc tư vấn cho doanh nghiệp.

>> Dịch vụ tư vấn luật doanh nghiệp