Tư vấn tăng vốn điều lệ cho công ty cổ phần

Chúng tôi là công ty bao bì và hiện đang có nhu cầu tư vấn pháp lý về việc thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến nội dung tăng vốn điều lệ, công ty luật có thể tư vấn?

Luật sư tư vấn: SB Law là một công ty luật được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, chuyên nghiệp trong việc tư vấn về đầu tư, bất động sản, thương mại, và hỗ trợ doanh nghiệp. SBLaw có đủ khả năng, kinh nghiệm và sẵn sàng đáp ứng tốt nhất nhu cầu được tư vấn và hỗ trợ Khách hàng trong việc thay đổi đăng ký kinh doanh cho Công ty

Phạm vi dịch vụ, Phương thức và Thời gian thực hiện

Phạm vi dịch vụ:

Phạm vi dịch vụ của SB Law gồm các công việc sau đây:

Tư vấn sơ bộ về việc thay đổi đăng ký kinh doanh, cụ thể: tăng vốn điều lệ cho Công ty.

Soạn thảo bộ hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh cho Công ty theo yêu cầu của khách hàng và hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Thay mặt và/hoặc hỗ trợ Khách hàng nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh Công ty tại cơ quan chức năng và theo dõi cho đến khi có trả lời từ cơ quan chức năng.

Bàn giao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới của Công ty Cổ phần.

Phương thức thực hiện:

+ Tư vấn trực tiếp cho Khách hàng.

+ Soạn thảo hồ sơ cho Khách hàng.

+ Nộp hồ sơ và theo dõi tình trạng hồ sơ cho đến khi có trả lời từ cơ quan chức năng.

Thời hạn thực hiện:

Thời gian soạn thảo hồ sơ: Trong vòng 03 ngày kể từ ngày Khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin và tài liệu theo yêu cầu của SB Law.

Thời gian tiến hành thủ tục tại cơ quan chức năng: trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ được nộp tại cơ quan chức năng, trừ trường hợp bị kéo dài bởi lý do khách quan từ cơ quan chức năng.

>> Tư vấn luật cho doanh nghiệp muốn lên tập đoàn