Tư vấn về tội giết người

Tư vấn tội giết người. Tư vấn về tội giết người để xác định rõ có đúng với tội bị Viện kiểm sát truy tố không, tìm ra các bằng cứ nhằm giảm nhẹ hoặc minh oan cho bị cáo không phạm tội? Nhiều trường hợp thực tế đã được luật sư bào chữa minh oan.
Tội giết người là hành vi cố ý tước đoạt trái pháp luật tính mạng của người khác. Tội danh này được quy định trong Điều 123 Bộ luật hình sự 2105 thuộc nhốm các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người, cụ thể là:

» Luật sư tư vấn luật hình sự

Tội giết người bộ luật hình sự 2015

Điều 123. Tội giết người

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết 02 người trở lên;
b) Giết người dưới 16 tuổi;
c) Giết phụ nữ mà biết là có thai;
d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;
đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;
e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;
g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;
h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;
i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;
k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;
l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;
m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;
n) Có tính chất côn đồ;
o) Có tổ chức;
p) Tái phạm nguy hiểm;
q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm.”

I. Dấu hiệu pháp lý

Chủ thể: là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi từ đủ 14 tuổi trở lên.
Mặt chủ quan của tội phạm: Lỗi của người phạm tội là cố ý, có thể là cố ý trực tiếp hoặc cố ý gián tiếp.
Khách thể: là quan hệ nhân thân mà nội dung là quyền sống của con người, đối tượng tác động của tội phạm là con người
Mặt khách quan của tội phạm: Là hành vi tước đoạt trái pháp luật tính mạng của người khác. Hành vi này có thể thực hiện bằng bất kỳ thủ đoạn nào. Hành vi này được thực hiện dưới dạng hành động phạm tội như: Đâm chém, bắt, đầu độc… Hoặc không hành động phạm tội như: người có nghĩa vụ nuôi dưỡng trẻ nhỏ không cho đứa trẻ ăn, uống trong khi đứa trẻ chưa thể tự ăn uống…
Hậu quả là nạn nhân chết, đây là tôi phạm có cấu thành tội phạm vật chất nên tội phạm được coi là hoàn thành khi hậu quả chết người xảy ra
Hành vi tước đoạt trái pháp luật tính mạng là nguyên nhân gây ra hậu quả chết người của tội phạm.

II. Hình phạt

– Cấu thành tội phạm cơ bản là phạt tù từ 7 đến 15 năm.
– Cấu thành tội phạm tăng nặng là phạt từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình với các dấu hiệu định khung hình phạt sau đây:
+ Giết nhiều người: là trường hợp giết từ 2 người trở lên.
+ Giết phụ nữ mà biết là có thai
+ Giết trẻ em: nạn nhân là người dưới 16 tuổi.
+ Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân: là trường hợp người phạm tội thực hiện hành vi giết người khi nạn nhân đang thi hành công vụ hoặc động cơ giết người có liên quan đến việc thi hành công vụ của nạn nhân (vd: để trả thù nạn nhân vì thực hiện công vụ làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của người phạm tội)
+ Giết ông bà, cha mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo cô giáo của mình. Trong trường hợp này nạn nhân là người mà người phạm tội có nghĩa vụ biết ơn kính trọng.
+ Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác: là trường hợp động cơ của việc giết người là loại trừ sự cản trở của nạn nhân hoặc sự khai báo, tiết lộ của nạn nhân đối với việc thực hiện một tội phạm khác.
+ Để lấy bộ phận trên cơ thể nạn nhân.
+ Thực hiên tội phạm một cách man rợ: là trường hợp tội phạm làm nạn nhân đau đớn cao độ hoặc gây ra tâm lý khiếp sợ của người khác.
+ Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp: là trường hợp người phạm tội lợi dụng nghề nghiệp của bản thân để giết người ( vd: bác sĩ lợi dụng việc điều trị cho bệnh nhân để giết họ).
+ Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người.
+ Thuê giết người hoặc giết người thuê.
+ Có tính chất côn đồ: là trường hợp hành vi giết người thể hiện tính hung hãn cao độ, coi thường quá mức tính mạng của người khác, người phạm tội giết người vì những duyên cớ nhỏ nhặt.
+ Có tổ chức
+ Tái phạm nguy hiểm
+ Vì động cơ đê hèn (vd: giết vợ hoặc giết chồng để lấy vợ hoặc chồng khác)

Ngoài ra người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 đến 5 năm.
Trân trọng!

» Luật sư tư vấn tội giết người

» Luật sư bào chữa vụ án hình sự

Tư vấn tội giết người. Tư vấn về tội giết người để xác định rõ có đúng với tội bị Viện kiểm sát truy tố không, tìm ra các bằng cứ nhằm giảm nhẹ hoặc minh oan cho bị cáo không phạm tội: