Tư vấn tội đe dọa giết người theo quy định của Bộ luật hình sự

Tư vấn tội đe dọa giết người của Bộ luật hình sự 2015 theo quy định tại Điều 133 về tội đe dọa giết người như sau:

“1. Người nào đe dọa giết người, nếu có căn cứ làm cho người bị đe dọa lo sợ rằng việc đe dọa này sẽ được thực hiện, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm:

a) Đối với 2 người trở lên;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

d) Đối với người dưới 16 tuổi;

đ) Để che giấu hoặc trốn tránh việc bị xử lý về một tội phạm khác”

– Thứ nhất: Ở trường hợp nêu trên, để chứng minh được hai thanh niên đó có phạm tội hay không thì cần căn cứ theo Điều 21, Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định về Tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự: “Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần, một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, thì không phải chịu trách nhiệm hình sự”.

– Thứ hai: Trong trường hợp hai người đó có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và có hành vi vi phạm với em trai bạn là người dưới 16 tuổi, em trai bạn cần phải nêu được căn cứ làm cho việc đe dọa đó sẽ được thực hiện.

– Thứ ba: Nếu trong trường hợp có đủ những yếu tố trên thì em trai bạn có thể thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền khởi tố với tội danh đe dọa giết người theo Điều 133, Bộ luật Hình sự. Hình phạt đối với hành vi phạm tội này là từ 2 đến 7 năm tù.

» Luật sư bào chữa vụ án giết người