Tư vấn bồi thường thiệt hại khi sức khỏe bị xâm phạm mà không khởi tố hình sự

Tư vấn bồi thường thiệt hại khi sức khỏe bị xâm phạm mà không khởi tố hình sự. Khi bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị xâm hại. Người gây ra thiệt hại phải chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật nhưng trong trường hợp vụ án không bị khởi tố hình sự. Khi đó thủ tục khởi kiện sẽ được giải quyết bằng con đường khởi kiện vụ án dân sự.

Tư vấn bồi thường thiệt hại khi sức khỏe bị xâm phạm khi không khởi tố hình sự

1. Thẩm quyền giải quyết yêu cầu bồi thường

Xét thấy bồi thường thiệt hại khi sức khỏe bị xâm hại là việc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, theo đó, bên vi phạm có hành vi gây thiệt hại là hành vi trái pháp luật (xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác) mà giữa hai bên không tồn tại bất cứ một hợp đồng nào, là loại trách nhiệm dân sự phát sinh bên ngoài.

Do đó, Tòa án là nơi có thẩm quyền giải quyết yêu cầu bồi thường cụ thể như sau:

 • Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền (khoản 1 Điều 35 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015)
 • Về thẩm quyền Tòa án theo lãnh thổ: Tòa án nơi người gây thiệt hại cư trú (khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015)

Do đó, Tòa án có thẩm quyền là Tòa án nhân dân cấp huyện nơi người gây thiệt hại cư trú.

2. Thủ tục khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại

2.1. Quyền khởi kiện

Theo Điều 186 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định về quyền khởi kiện thì: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án (sau đây gọi chung là người khởi kiện) tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

2.2. Đơn khởi kiện

Theo Điều 189 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định về hình thức, nội dung đơn khởi kiện thì nội dung đơn khởi kiện bao gồm:

 • Thời gian, địa điểm làm đơn khởi kiện
 • Xác định Tòa án có thẩm quyền giải quyết: Tòa án nhân dân cấp huyện nơi bị đơn cư trú
 • Thông tin người khởi kiện/người bị kiện/người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng (nếu có): Ghi họ, tên, năm sinh, địa chỉ, CMND/CCCD (ngày cấp, nơi cấp), điện thoại liên lạc;
 • Yêu cầu Tòa án giải quyết vấn đề: Gồm nội dung khởi kiện và yêu cầu khởi kiện (nêu rõ, cụ thể từng vấn đề)
 • Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện: Ghi rõ tên chứng cứ, số lượng

2.3. Tài liệu, hồ sơ đính kèm

 • Giấy tờ nhân thân (CMND/CCCD; Sổ hộ khẩu,…bản sao chứng thực)
 • Các giấy tờ chứng minh thiệt hại ( giấy ra viện, biên bản giám định sức khỏe, giấy trị liệu, đơn thuốc,…)
 • Các giấy tờ chứng minh lối của người gây thiệt hại ( biên bản xác minh tai nạn,…)
 • Chứng cứ chứng minh thu nhập thực tế của người bị thiệt hại giảm sút hoặc mất do di chứng của tai nạn mang lại
 • Chứng cứ chứng minh phần thu nhập thực tế bị mất hoặc giảm sút của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị hoặc trong trường hợp người bị thiệt hại mất khả năng lao động.
 • Các tài liệu khác có liên quan;

2.4. Phương thức nộp đơn khởi kiện

Người khởi kiện có thể lựa chọn các hình thức sau đây để nộp đơn khởi kiện:

 • Nộp trực tiếp tại Tòa án
 • Gửi đến Tòa án theo đường dịch vụ bưu chính
 • Gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có) hoặc gửi thông qua dịch vụ công tại Cổng dịch vụ công trực tuyến của Tòa án nhân dân (nếu có)

2.5. Mức án phí phải đóng khi khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại

Theo điểm d khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án thì người yêu cầu bồi thường về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín được miễn nộp tiền tạm ứng án phí, án phí.

Dịch vụ luật sư hỗ trợ bồi thường thiệt hại khi sức khỏe bị xâm phạm

Nghiên cứu hồ sơ, lên phương án thực hiện khởi kiện

Soạn thảo đơn khởi kiện và các văn bản trong quá trình khởi kiện

Tư vấn và trực tiếp hỗ trợ thân chủ thu thập, chuẩn bị tài liệu chứng cứ

Đại diện thay mặt thân chủ tham gia giải quyết vụ kiện tại tòa

Quyền lợi của khách hàng luôn là vấn đề mà chúng tôi đặt lên hàng đầu. Do đó, việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thân chủ tại các phiên tòa sẽ được luật sư trực tiếp tham gia để đảm bảo tốt nhất những nghĩa vụ đã cam kết của hai bên trong quá trình tư vấn.

» Tư vấn bồi thường thiệt hại trong vụ án hình sự

» Luật sư bảo vệ cho người bị hại trong vụ án hình sự