Tòa án nhân dân

Tòa án nhân dân các cấp tại Việt Nam, hệ thống tòa án, việc xét xử gồm hai cấp sơ thẩm và phúc thẩm, thành phần của Hội đồng xét xử của Tòa án

Sơ đồ thẩm quyền của Tòa án nhân dân theo cấp

Bộ luật tố tụng dân sự 2015 đang chuẩn bị đi vào hiệu lực kể từ ngày 1/7/2016, cùng với đó là Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014 đã có hiệu lực thì thẩm quyền xét xử...

Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện trong BLTTDS 2015

Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện trong BLTTDS 2015 Điều 35. Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện 1. Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những...

Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh trong BLTTDS 2015

Điều 37. Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh 1. Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những vụ việc sau đây: a) Tranh chấp về dân sự, hôn nhân...

Tòa án nhân dân cấp cao

Tòa án nhân dân cấp cao, Thẩm quyền TAND Cấp cao được Cụ thể hoá Hiến pháp 2013, Điều 3 Luật tổ chức Toà án nhân dân (TCTAND) năm 2014 (có hiệu lực thi hành kể từ...

Tòa án nhân dân tối cao

Tòa án nhân dân tối cao được quy định trong Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 như sau: Điều 20. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án nhân dân tối cao 1. Tòa án nhân dân tối cao...

Công văn 26/TANDTC-TCCB 2018 phương án tổ chức tòa chuyên trách

Công văn 26/TANDTC-TCCB 2018 phương án tổ chức tòa chuyên trách: TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26/TANDTC-TCCBV/v góp ý phương án tổ chức tòa...

Thông tư 01/2016/TT-CA Quy định việc tổ chức các Tòa chuyên trách

Quy định việc tổ chức các Tòa chuyên trách. được quy định tại Thông tư 01/2016/TT-CA về việc tổ chức các tòa chuyên trách tại tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tòa...

Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014

Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân; về Thẩm phán, Hội thẩm và các chức danh khác trong...

Luật Tổ chức Toà án nhân dân 2002

Luật Tổ chức Toà án nhân dân năm 2002 QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 33/2002/QH10 Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2002  LUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG...
Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân, Hà Nội. Tại quận Thanh Xuân nhiều người dân mặc dù gặp phải các vấn đề về pháp lý nhưng không biết đề nghị đến Tòa án nhân dân quận...

Bài viết mới

Mạng xã hội

0FansLike
262FollowersFollow
74SubscribersSubscribe