Tòa án nhân dân

Tòa án nhân dân các cấp tại Việt Nam, hệ thống tòa án, việc xét xử gồm hai cấp sơ thẩm và phúc thẩm, Luật tổ chức Tòa án nhân dân, thủ tục khởi kiện vụ án, sao lục hồ sơ, bản án, thành phần của Hội đồng xét xử của Tòa án, danh sách Tòa án nhân dân trên cả nước

Thủ tục khởi kiện vụ án dân sự tại tòa án nhân dân cấp...

Thủ tục khởi kiện vụ án dân sự tại tòa án nhân dân cấp huyện. Người khởi kiện gửi đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân huyện có thẩm quyền giải quyết vụ án, kèm theo...
Địa chỉ Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội

Địa chỉ Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội

Địa chỉ Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội ở đâu. Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã thay đổi địa điểm mới, có địa chỉ: Ô đất 1-VP, Khu chức năng đô thị Nam...

Công văn 26/TANDTC-TCCB 2018 phương án tổ chức tòa chuyên trách

Công văn 26/TANDTC-TCCB 2018 phương án tổ chức tòa chuyên trách: TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 26/TANDTC-TCCBV/v góp ý phương án...

Nhiệm kỳ của Thẩm phán theo Luật Tổ chức TAND năm 2014

Nhiệm kỳ của Thẩm phán theo Luật Tổ chức TAND năm 2014. Luật này quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân; về Thẩm phán, Hội...

Điều kiện, thủ tục bổ nhiệm Hoà giải viên tại Toà án

Điều kiện, thủ tục bổ nhiệm Hoà giải viên thực hiện hoà giải tại Toà án được quy định tại Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021....

Nghị quyết 04/2015/NQ-HĐTP về xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử...

Nghị quyết 04/2015/NQ-HĐTP về xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại tòa an nhân dân. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁNTÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...

Luật Tổ chức Toà án nhân dân 2002

Luật Tổ chức Toà án nhân dân năm 2002 QUỐC HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 33/2002/QH10 Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2002 » Luật tổ...

Pháp lệnh 09/2014/UBTVQH13 Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các...

Pháp lệnh 09/2014/UBTVQH13 Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân. Y BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...
Nhiệm vụ quyền hạn của Thẩm phán

Nhiệm vụ quyền hạn của Thẩm phán

Nhiệm vụ quyền hạn của Thẩm phán. Trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án theo thủ tục Tố tụng dân sự thì Thẩm phán thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau: 1. Tiến hành lập hồ...

Tổng hợp Nghị quyết của hội đồng thẩm phán toà án nhân dân tối...

Tổng hợp Nghị quyết của hội đồng thẩm phán toà án nhân dân tối cao trong lĩnh vực dân sự, 32 Nghị quyết từ năm 1990 đến năm 2021 theo thời gian gồm Tên và nội dung...

Danh sách địa chỉ Tòa án nhân dân ở Hà Nội

Danh sách địa chỉ Tòa án nhân dân ở Hà Nội. Sau đây là địa chỉ liên hệ của Tòa án nhân dân các cấp quận, huyện, thị xã, thành phố Hà Nội để thực hiện thủ...
Sao lục bản án và quyết định của tòa án

Sao lục bản án và quyết định của tòa án

Sao lục bản án và quyết định của tòa án. Đối tượng thực hiện sao trích lục bản án là Người bị kết án, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan...

Nội quy phiên tòa theo Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015

Nội quy phiên tòa theo Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Nhằm bảo đảm cho việc xét xử được trang nghiêm, bảo đảm an toàn về tính mạng; sức khỏe, nhân phẩm, danh dự cho...

Bảng danh mục Án phí, lệ phí Tòa án năm 2022

Bảng danh mục Án phí, lệ phí Tòa án năm 2022 - 2023. Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ quốc hội quy định về mức thu án phí, lệ phí Tòa án, tạm ứng án phí,...

Tòa án nhân dân tối cao

Tòa án nhân dân tối cao được quy định trong Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 như sau: Điều 20. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án nhân dân tối cao 1. Tòa án nhân dân tối cao...

Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh trong BLTTDS 2015

Điều 37. Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh 1. Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những vụ việc sau đây: a) Tranh chấp về dân sự, hôn nhân...

Thông tư 01/2016/TT-CA Quy định việc tổ chức các Tòa chuyên trách

Quy định việc tổ chức các Tòa chuyên trách. được quy định tại Thông tư 01/2016/TT-CA về việc tổ chức các tòa chuyên trách tại tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tòa...

Quyết định 87/QĐ-HĐTC năm 2018 về Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử...

Quyết định 87/QĐ-HĐTC năm 2018 về Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán do Hội đồng Tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia. HỘI ĐỒNG TUYỂN CHỌN GIÁM SÁT THẨM PHÁN QUỐC...

Bài viết mới