Sao lục bản án và quyết định của tòa án

Sao lục bản án và quyết định của tòa án. Đối tượng thực hiện sao trích lục bản án là Người bị kết án, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án do tòa án đã xét xử sơ thẩm hoặc phúc thẩm, hoặc giám đốc thẩm, tái thẩm nếu có nhu cầu sao trích lục bản án, quyết định của Tòa Án thì làm đơn gửi đến Toà án nhân dân (TAND) để được cấp các bản sao. Trong đơn cần ghi rõ tên vụ án, số và ngày bản án hoặc quyết định.

Thủ tục sao lục bản án và quyết định của tòa án như sau:

1- Hồ sơ xin giải quyết gồm có:

+ Đơn sao lục án
+ Bản sao giấy CMND/CCCD/hộ chiếu
Trong đơn cần ghi rõ tên vụ án, số và ngày bản án hoặc quyết định và nói rõ mục đích sao lục bản án.

2- Địa điểm tiếp nhận:

Trụ sở Tòa án nhân dân nơi xét xử vụ việc.

3- Thời gian giải quyết trích lục bản án:

Theo phiếu hẹn của toà án (khoảng 1 tuần)

4- Lệ phí:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 143 và Điều 150 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 thì lệ phí Tòa án có nhiều loại trong đó có lệ phí cấp bản sao bản án, quyết định của Tòa án. Mức lệ phí này do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định tại Danh mục Lệ phí Tòa án trong Nghị quyết 326/2016/UBTVQH quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án thì khi cá nhân có yêu cầu cấp bản sao giấy tờ, sao chụp tài liệu tại Tòa án thì lệ phí

Cơ sở pháp lý: 

Bộ luật tố tụng hình sự 2015/ Bộ luật tố tụng dân sự 2015 

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14

Mẫu đơn sao lục bản án và quyết định của tòa án:

Download: Mẫu đơn sao lục bản án và quyết định của tòa án

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………………………, ngày…… tháng….. năm 20….

ĐƠN XIN SAO LỤC BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH

Kính gửi: Tòa án Nhân dân …………………………………………………….

Tội tên là: …………………………. sinh năm:…………….… giới tính:………………..
Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………..
Địa chỉ tạm trú:…………………………………………………………………………………

Tôi  là  (nguyên  đơn, bị  đơn,  người  có  quyền  lợi  nghĩa  vụ  liên  quan)

…………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………..…………………………….

trong  vụ………………………………………………………………….đã  được  Tòa  án  nhân dân ………………………………………….. giải quyết tại bản án, quyết định số ………/…… ngày ……. tháng…….. năm……..

Tôi đề nghị Tòa án cho tôi được sao lục ……….. bản án, quyết định nêu trên để tiện việc sử dụng.

Gửi kèm theo:
-Bản sao CMND
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(ký tên ghi rõ họ tên)

» Danh sách địa chỉ Tòa án nhân dân ở Hà Nội

» Luật sư bào chữa, biện hộ tại tòa án

Việc sao trích lục bản án tuy khá đơn giản nhưng nhiều trường hợp khi đi sao lục bản án, quyết định của toà án vẫn không thực hiện được do thiếu về giấy tờ, thủ tục…. trong trường hợp này nên nhờ luật sư hỗ trợ giải quyết.

Dịch vụ sao trích lục bản án và quyết định của tòa án: