Tổng hợp các văn bản giải đáp nghiệp vụ của Tòa án nhân dân tối cao

Tổng hợp các văn bản giải đáp vấn đề nghiệp vụ của Tòa án nhân dân tối cao. Sau đây là các công văn giải đáp vướng mắc trong xét xử về Dân sự, Hình sự, Hành chính, Kinh doanh thương mại của Tòa án nhân dân tối cao.

Công văn giải đáp của TAND tối cao

 1. Giải đáp 02/TANDTC-PC ngày 02/8/2021 giải đáp một số vướng mắc trong xét xử các vụ án dân sự, hình sự
 1. Giải đáp 01/2021/GĐ-TANDTC ngày 01/7/2021 về một số vấn đề nghiệp vụ về hòa giải, đối thoại tại Tòa án
 2. Công văn 58/TANDTC-PC ngày 06/5/2021 về việc xác định thời hạn chấp hành hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo
 3. Công văn 199/TANDTC-PC ngày 23/12/2020 về việc thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong giải quyết phá sản
 4. Công văn 136/TANDTC-PC ngày 25/8/2020 về đính chính Công văn 89/TANDTC-PC ngày 30/6/2020 của TANDTC
 5. Công văn 89/TANDTC-PC ngày 30/6/2020 về thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong xét xử.
 6. Công văn 212/TANDTC-PC ngày 13/9/2019 về thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong xét xử.
 7. Công văn 79/TANDTC-PC ngày 12/4/2019 về thông báo kết quả giải đáp trực tuyến số 64/TANDTC-PC.
 8. Công văn 64/TANDTC-PC ngày 03/4/2019 về thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc về hình sự, dân sự và tố tụng hành chính.
 9. Công văn 59/TANDTC-PC ngày 29/3/2019 về hướng dẫn bổ sung về nghiệp vụ triển khai thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại Tòa án nhân dân.
 10. Công văn 253/TANDTC-PC ngày 26/11/2018 về giải quyết vụ án ly hôn có bị đơn là người Việt Nam ở nước ngoài nhưng không rõ địa chỉ.
 11. Công văn 254/TANDTC-PC về việc người đã yêu cầu khởi tố vụ án hình sự rút yêu cầu theo quy định tại Điều 155 của BLTTHS
 12. Công văn 232/TANDTC-PC ngày 26/10/2018 về quán triệt thực hiện quy định của pháp luật tố tụng dân sự
 13. Giải đáp 02/GĐ-TANDTC ngày 19/09/2018 về giải đáp một số vấn đề về tố tụng hành chính.
 14. Công văn 160/TANDTC-PC ngày 23/07/2018 về ban hành một số biểu mẫu về tha tù trước thời hạn có điều kiện.
 15. Công văn 55/TANDTC-PC ngày 20/03/2018 về tiêu chí xác định vụ việc hòa giải thành, đối thoại thành.
 16. Giải đáp 01/GĐ-TANDTC ngày 05/01/2018 về giải đáp vấn đề nghiệp vụ.
 17. Công văn 152/TANDTC-PC ngày 19/7/2017 về giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng, xử lý nợ xấu.
 18. Giải đáp 01/2017/GĐ-TANDTC ngày 07/4/2017 về giải đáp một số vấn đề nghiệp vụ.
 19. Công văn 306/TANDTC-PC ngày 12/10/2016 về áp dụng tình tiết “bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản” khi giải quyết vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
 20. Giải đáp 02/GĐ-TANDTC ngày 19/9/2016 về giải đáp một số vấn đề về tố tụng hành chính, tố tụng dân sự.
 21. Giải đáp 01/GĐ-TANDTC ngày 25/07/2016 giải đáp một số vấn đề về hình sự, tố tụng hình sự, dân sự, tố tụng dân sự.
 22. Công văn 81/2002/TANDTC ngày 10/6/2002 về việc giải đáp các vấn đề nghiệp vụ.
 23. Công văn 87/1999/KHXX ngày 06/8/1999 về thẩm quyền và thủ tục giải quyết việc tuyên bố một người là đã chết.
 24. Công văn 24/1999/KHXX ngày 17/3/1999 về giải đáp bổ sung một số vấn đề về áp dụng pháp luật.
 25. Công văn 16/1999/KHXX ngày 01/02/1999 về một số vấn đề về hình sự, dân sự, kinh tế, lao động, hành chính và tố tụng.
 26. Công văn 07/HC ngày 09/8/1996 hướng dẫn một số vấn đề về giải quyết khiếu nại hành chính.

» Tòa án nhân dân tối cao

» Luật sư bào chữa vụ án hình sự