Tòa án nhân dân

Tòa án nhân dân các cấp tại Việt Nam, hệ thống tòa án, việc xét xử gồm hai cấp sơ thẩm và phúc thẩm, Luật tổ chức Tòa án nhân dân, thủ tục khởi kiện vụ án, sao lục hồ sơ, bản án, thành phần của Hội đồng xét xử của Tòa án, danh sách Tòa án nhân dân trên cả nước

Danh sách địa chỉ Tòa án nhân dân ở Hồ Chí Minh

Danh sách địa chỉ Tòa án nhân dân ở Hồ Chí Minh. Sau đây là địa chỉ liên hệ của Tòa án nhân dân các cấp quận, huyện, thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện thủ...

Danh sách địa chỉ Tòa án nhân dân ở Hà Nội

Danh sách địa chỉ Tòa án nhân dân ở Hà Nội. Sau đây là địa chỉ liên hệ của Tòa án nhân dân các cấp quận, huyện, thành phố Hà Nội để thực hiện thủ tục thuộc...

Sơ đồ thẩm quyền của Tòa án nhân dân theo cấp

Bộ luật tố tụng dân sự 2015 đang chuẩn bị đi vào hiệu lực kể từ ngày 1/7/2016, cùng với đó là Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014 đã có hiệu lực thì thẩm quyền xét xử...

Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện trong BLTTDS 2015

Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện trong BLTTDS 2015 Điều 35. Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện 1. Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những...

Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh trong BLTTDS 2015

Điều 37. Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh 1. Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những vụ việc sau đây: a) Tranh chấp về dân sự, hôn nhân...

Tòa án nhân dân tối cao

Tòa án nhân dân tối cao được quy định trong Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 như sau: Điều 20. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án nhân dân tối cao 1. Tòa án nhân dân tối cao...

Tòa án nhân dân cấp cao

Tòa án nhân dân cấp cao, Thẩm quyền TAND Cấp cao được Cụ thể hoá Hiến pháp 2013, Điều 3 Luật tổ chức Toà án nhân dân (TCTAND) năm 2014 (có hiệu lực thi hành kể từ...
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội

Địa chỉ Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội

Địa chỉ Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội ở đâu. Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã thay đổi địa điểm mới có địa chỉ mới tại Ngõ 1, Phố Phạm Văn Bạch, phường...

Thông tư 01/2014/TT-CA về Nội quy phiên tòa

Thông tư 01/2014/TT-CA về Nội quy phiên tòa TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2014/TT-CA Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2014  THÔNG TƯ BAN...

Nội quy phiên tòa theo Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015

Nội quy phiên tòa theo Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Nhằm bảo đảm cho việc xét xử được trang nghiêm, bảo đảm an toàn về tính mạng; sức khỏe, nhân phẩm, danh dự cho...

Nội quy phiên tòa theo bộ luật tố tụng hình sự 2015

Nội quy phiên tòa theo bộ luật tố tụng hình sự 2015. Nội quy phiên tòa là những quy định về nguyên tắc xử xự của các chủ thể tại phiên tòa. Nội quy phiên tòa có...

Thủ tục khởi kiện vụ án dân sự tại tòa án nhân dân cấp...

Thủ tục khởi kiện vụ án dân sự tại tòa án nhân dân cấp huyện. Người khởi kiện gửi đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân huyện có thẩm quyền giải quyết vụ án, kèm theo...

Công văn 26/TANDTC-TCCB 2018 phương án tổ chức tòa chuyên trách

Công văn 26/TANDTC-TCCB 2018 phương án tổ chức tòa chuyên trách: TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 26/TANDTC-TCCBV/v góp ý phương án...

Thông tư 01/2016/TT-CA Quy định việc tổ chức các Tòa chuyên trách

Quy định việc tổ chức các Tòa chuyên trách. được quy định tại Thông tư 01/2016/TT-CA về việc tổ chức các tòa chuyên trách tại tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tòa...

Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014

Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân; về Thẩm phán, Hội thẩm và các chức danh khác trong...

Luật Tổ chức Toà án nhân dân 2002

Luật Tổ chức Toà án nhân dân năm 2002 QUỐC HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 33/2002/QH10 Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2002 » Luật tổ...
Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân, Hà Nội. Tại quận Thanh Xuân nhiều người dân mặc dù gặp phải các vấn đề về pháp lý nhưng không biết đề nghị đến Tòa án nhân dân quận...

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 mức thu miễn giảm thu nộp quản lý sử Án phí...

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 mức thu miễn giảm thu nộp quản lý sử Án phí và lệ phí Tòa án. Nghị quyết này quy định về mức thu án phí, lệ phí Tòa án, tạm ứng án phí,...

Bài viết mới