Tòa án nhân dân

Tòa án nhân dân các cấp tại Việt Nam, hệ thống tòa án, việc xét xử gồm hai cấp sơ thẩm và phúc thẩm, Luật tổ chức Tòa án nhân dân, thủ tục khởi kiện vụ án, sao lục hồ sơ, bản án, thành phần của Hội đồng xét xử của Tòa án, danh sách Tòa án nhân dân trên cả nước

Nhiệm kỳ của Thẩm phán theo Luật Tổ chức TAND năm 2014

Nhiệm kỳ của Thẩm phán theo Luật Tổ chức TAND năm 2014. Luật này quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân; về Thẩm phán, Hội...

Danh sách địa chỉ Tòa án nhân dân ở Hồ Chí Minh

Danh sách địa chỉ Tòa án nhân dân ở Hồ Chí Minh. Sau đây là địa chỉ liên hệ của Tòa án nhân dân các cấp quận, huyện, thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện thủ...

Danh sách địa chỉ Tòa án nhân dân ở Hà Nội

Danh sách địa chỉ Tòa án nhân dân ở Hà Nội. Sau đây là địa chỉ liên hệ của Tòa án nhân dân các cấp quận, huyện, thị xã, thành phố Hà Nội để thực hiện thủ...
Sao lục bản án và quyết định của tòa án

Sao lục bản án và quyết định của tòa án

Sao lục bản án và quyết định của tòa án. Đối tượng thực hiện sao trích lục bản án là Người bị kết án, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan...

Sơ đồ thẩm quyền của Tòa án nhân dân theo cấp

Bộ luật tố tụng dân sự 2015 đang chuẩn bị đi vào hiệu lực kể từ ngày 1/7/2016, cùng với đó là Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014 đã có hiệu lực thì thẩm quyền xét xử...

Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện trong BLTTDS 2015

Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện trong BLTTDS 2015 Điều 35. Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện 1. Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những...

Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh trong BLTTDS 2015

Điều 37. Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh 1. Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những vụ việc sau đây: a) Tranh chấp về dân sự, hôn nhân...

Tòa án nhân dân tối cao

Tòa án nhân dân tối cao được quy định trong Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 như sau: Điều 20. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án nhân dân tối cao 1. Tòa án nhân dân tối cao...

Tòa án nhân dân cấp cao

Tòa án nhân dân cấp cao, Thẩm quyền TAND Cấp cao được Cụ thể hoá Hiến pháp 2013, Điều 3 Luật tổ chức Toà án nhân dân (TCTAND) năm 2014 (có hiệu lực thi hành...
Địa chỉ Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội

Địa chỉ Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội

Địa chỉ Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội ở đâu. Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã thay đổi địa điểm mới, có địa chỉ: Ô đất 1-VP, Khu chức năng đô thị Nam...

Thông tư 01/2014/TT-CA về Nội quy phiên tòa

Thông tư 01/2014/TT-CA về Nội quy phiên tòa TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2014/TT-CA Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2014  THÔNG TƯ BAN...

Nội quy phiên tòa theo Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015

Nội quy phiên tòa theo Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Nhằm bảo đảm cho việc xét xử được trang nghiêm, bảo đảm an toàn về tính mạng; sức khỏe, nhân phẩm, danh dự cho...

Tổng hợp Nghị quyết của hội đồng thẩm phán toà án nhân dân tối...

Tổng hợp Nghị quyết của hội đồng thẩm phán toà án nhân dân tối cao trong lĩnh vực dân sự, 32 Nghị quyết từ năm 1990 đến năm 2021 theo thời gian gồm Tên và nội dung...

Tổng hợp các văn bản giải đáp nghiệp vụ của Tòa án nhân dân...

Tổng hợp các văn bản giải đáp vấn đề nghiệp vụ của Tòa án nhân dân tối cao. Sau đây là các công văn giải đáp vướng mắc trong xét xử về Dân sự, Hình sự, Hành...

Quyết định 120/QĐ-TANDTC xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong...

Quyết định 120/QĐ-TANDTC 2017 xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong Tòa án nhân dân.  TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh...

Thủ tục khởi kiện vụ án dân sự tại tòa án nhân dân cấp...

Thủ tục khởi kiện vụ án dân sự tại tòa án nhân dân cấp huyện. Người khởi kiện gửi đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân huyện có thẩm quyền giải quyết vụ án, kèm theo...

Công văn 26/TANDTC-TCCB 2018 phương án tổ chức tòa chuyên trách

Công văn 26/TANDTC-TCCB 2018 phương án tổ chức tòa chuyên trách: TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 26/TANDTC-TCCBV/v góp ý phương án...

Thông tư 01/2016/TT-CA Quy định việc tổ chức các Tòa chuyên trách

Quy định việc tổ chức các Tòa chuyên trách. được quy định tại Thông tư 01/2016/TT-CA về việc tổ chức các tòa chuyên trách tại tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tòa...

Bài viết mới