Dịch vụ nhận ủy quyền thi hành án dân sự

Dịch vụ nhận ủy quyền thi hành án dân sự. Việc Tòa án đưa ra phán quyết  chỉ là kết quả về mặt pháp lý cho cá nhân, tổ chức. Để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, bên thắng kiện phải yêu cầu cơ quan thi hành án tổ chức thi hành bản án, quyết định của Tòa án.

Thực tế thi thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật không đơn giản, có bản án, quyết định hàng chục năm không thi hành được.

Trong hoạt động xác minh điều kiện thi hành án: Việc tiếp cận các nguồn thông tin để xác minh điều kiện thi hành án; thiếu sự hợp tác của nhiều cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan, dẫn đến tổ chức thi hành án không đảm bảo thời hạn xác minh điều kiện thi hành án dân sự.

Trong tổ chức thi hành, những vụ việc có giá trị phải thi hành lớn, tính chất phức tạp, khó thi hành, thậm chí không có điều kiện thi hành, quá trình thi hành án mất nhiều thời gian, gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc xử lý số tiền bị phong tỏa tài khoản, kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản…

Liên hệ luật sư, chuyên viên có kinh nghiệm am hiểu chuyên sâu pháp luật thi hành án sẽ hỗ trợ khách hàng đạt hiệu quả cao nhất trong thi hành án.

» Tư vấn thủ tục thi hành án dân sự

» Thi hành án dân sự

Dịch vụ nhận ủy quyền thi hành án dân sự: