Thuê Luật sư tham gia thi hành án dân sự

Thuê Luật sư tham gia thi hành án dân sự là rất cần thiết trong giai đoạn thi hành án. Luật sư là người am hiểu pháp luật có kinh nghiệm trong hoạt động pháp luật, là người giúp cho công dân về mặt pháp lý có hiệu quả nhất. Luật sư là người tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và đại diện cho các đương sự trong quá trình thi hành án, luật sư có vai trò thúc đẩy quá trình thi hành án dân sự đúng pháp luật. 

Thuê Luật sư tham gia bảo vệ trong thi hành án dân sự

1. Luật sư tham gia bảo vệ cho người được thi hành án

Luật sư đại diện, tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người được thi hành án thực hiện các công việc:

– Tư vấn pháp luật cho khách  hàng về vụ việc thi hành án;

– Chuẩn Đơn yêu cầu thi hành án và các bản khác để gửi đến Cơ quan Thi hành án yêu cầu thi hành bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;

– Trực tiếp nhận các văn bản tố tụng do Cơ quan Thi hành án cấp, thông báo cho khách hàng;

– Trực tiếp hoặc cùng khách hàng nộp tạm lệ phí và các chi phí thi hành án khác quy định;

– Gửi đơn thư, kiến nghị tới các Cơ quan Thi hành án đề nghị xác minh điều kiện thi hành án như tài sản của bên phải thi hành án, tài khoản trong ngân hàng và các tổ chức tín dụng, cổ phần, phần vốn góp trong các doanh nghiệp…;

– Chuẩn bị đơn thư, kiến nghị gửi tới Cơ quan Thi hành án và các cơ quan liên quan đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đối với những người phải thi hành án;

– Trực tiếp liên hệ làm việc với Cơ quan Thi hành án để thúc đẩy việc giải quyết vụ án theo quy định pháp luật;

– Chuẩn bị đơn thư khiếu nại, tố cáo trong trường hợp phát hiện ra những dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình thi hành án;

– Cùng với khách hàng đàm phán, thương lượng, hòa giải với bên phải thi hành án và các bên liên quan trong vụ án;

– Tham gia vào các hoạt động thi hành án để giám sát và bảo đảm tốt nhất quyền lợi của bên được thi hành án như: Kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản, giao tài sản cho người trúng đấu giá, nhận tài sản bán đấu giá để cấn trừ nghĩa vụ…

2. Luật sư tham gia bảo vệ cho người phải thi hành án, người liên quan

Luật sư đại diện, bảo vệ cho người phải thi hành án, người liên quan đến việc thi hành án dân sự thực hiện các công việc: 

– Tư vấn pháp luật cho khách hàng về vụ việc;

– Gửi đơn thư, kiến nghị tới các cơ để bảo vệ cho khách hàng;

– Nhận các hồ sơ, tài liệu do Cơ quan Thi hành án cấp, thông báo cho khách hàng;

– Trường hợp phát hiện Bản án, Quyết định của Tòa án có dấu hiệu sai phạm, thì luật sư sẽ đề nghị Cơ quan THA có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền kháng nghị Bản án, Quyết định của Tòa án theo thủ tục Giám đốc thẩm, Tái thẩm, đồng thời tạm dừng ngay lập tức việc thi hành án; 

– Cùng với khách hàng đàm phán, thương lượng, hòa giải với bên phải thi hành án và các bên liên quan trong vụ án;

– Tham gia vào các hoạt động thi hành án để giám sát và bảo đảm tốt nhất quyền lợi của bên được thi hành án như: Kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản, giao tài sản cho người trúng đấu giá, nhận tài sản bán đấu giá để cấn trừ nghĩa vụ…

– Chuẩn bị đơn thư khiếu nại, tố cáo trong trường hợp phát hiện ra những dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình thi hành án.

3. Dịch vụ luật sư thi hành án dân sự

Luật sư bảo vệ quyền lợi của khách hàng trong thi hành án tốt nhất, bằng những nỗ lực đem lại cho khách hàng sự an tâm, tin tưởng khi sử dụng dịch vụ thi hành án cảu luật sư.

» Dịch vụ nhận ủy quyền thi hành án dân sự