Thuê luật sư tham gia trong vụ án hình sự

Thuê luật sư tham gia trong vụ án hình sự. Luật sư có vai trò quan trọng trong giải quyết vụ án hình sự, luật sư là người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thân chủ khi bị điều tra, truy tố, xét xử, hay người bị hại, người bị xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp.

Thuê luật sư tham gia trong vụ án hình sự

Bào chữa cho bị can, bị cáo là hoạt động nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội của người luật sư trong việc duy trì công lý.

1. Luật sư tham gia các nhóm tội

– Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người
– Các tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền tự do, dân chủ của công dân
– Các tội xâm phạm sở hữu
– Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình
– Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế
– Các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm

2. Phạm vi hành nghề của luật sư trong lĩnh vực hình sự

2.1. Dịch vụ tranh tụng

– Luật sư tham gia tố tụng với tư cách là luật sư bào chữa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người tố giác (tố cáo) và người bị tố giác (tố cáo); người bị tạm giữ trong trường hợp bắt người khẩn cấp, bắt người phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã, từ khi có quyết định tạm giữ; bị can, bị cáo trong toàn bộ quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử tại cơ quan tiến hành tố tụng các cấp;

– Luật sư tham gia tố tụng với tư cách người bảo vệ quyền lợi hợp pháp hoặc người đại diện cho người bị hại, nguyên đơn, bị đơn dân sự, người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự;

2.2. Luật sư tư vấn pháp luật

Hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp khách hàng soạn thảo các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của khách hàng trong lĩnh vực hình sự. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trong lĩnh vực pháp lý có liên quan đến lĩnh vực hình sự: hành chính, dân sự, hôn nhân, gia đình, đầu tư, doanh nghiệp, lao động, tài chính, kế toán… và nhiều lĩnh vực khác.

2.3. Đại diện theo ủy quyền:

Trong lĩnh vực hình sự, luật sư có thể đại diện cho khách hàng ngoài tố tụng để giải quyết các công việc có liên quan đến việc đã nhận theo phạm vi, nội dung được ghi trong hợp đồng dịch vụ pháp lý.

2.4. Dịch vụ pháp lý khác:

Liên quan tới lĩnh vực hình sự, luật sư giúp đỡ khách hàng thực hiện công việc về thủ tục hành chính, tư pháp; giúp đỡ về pháp luật trong trường hợp giải quyết khiếu nại, dịch thuật, xác nhận giấy tờ, các giao dịch; giúp đỡ khách hàng thực hiện công việc khác theo quy định.

3. Vai trò luật sư trong vụ án hình sự

+ Luật sư tư vấn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị can, bị cáo
+ Luật sư tham gia thu thập chứng cứ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp/ bào chữa cho bị can, bị cáo ngay từ giai đoạn điều tra, truy tố:
Thông qua việc thực hiện các quyền năng tố tụng của mình theo quy định của pháp luật, Luật sư góp phần tích cực vào việc giúp cơ quan điều tra thu thập chứng cứ của vụ án một cách khách quan, toàn diện và đầy đủ, không chỉ làm rõ chứng cứ có tội, tình tiết tăng nặng mà còn làm rõ những chứng cứ vô tội, những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị can, hạn chế tình trạng oan sai và vi phạm thủ tục tố tụng trong quá trình điều tra, tạo điều kiện cho việc giải quyết vụ án được nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật. đó là nhiệm vụ cao cả của luat su gioi, luat su uy tin
+ Luật sư tham gia trong giai đoạn truy tố, luận tội, cáo trạng của Viện Kiểm sát:
Sự tham gia của Luật sư trong tố tụng không chỉ giúp bị can, bị cáo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình mà còn góp phần trong việc xác định sự thật khách quan của vụ án, giúp việc điều tra, truy tố và xét xử được nhanh chóng, chính xác, tránh làm oan người vô tội.
+ Luật sư nghiên cứu hồ sơ vụ án, chuẩn bị luận cứ bào chữa và xét hỏi, tranh luận tại tòa
+ Luật sư tham gia trong quá trình thực hiện trình tự thủ tục Tái thẩm, Giám đốc thẩm
+ Luật sư xác định căn cứ khiếu nại, đề xuất kháng nghị theo trình tự tố tụng luật định

Luật sư hình sự có thể tham gia bào chữa hình sự trong bất kỳ giai đoạn nào:

– Giai đoạn điều tra các cấp;
– Giai đoạn viện kiểm sát các cấp;
– Giai đoạn xét xử các cấp;

» Quyền và nghĩa vụ của luật sư bào chữa

» Luật sư bào chữa vụ án hình sự

Thuê luật sư tham gia trong vụ án hình sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị can, bị cáo, đương sự trong vụ án hình sự: