Luật sư bảo vệ quyền lợi trong vụ án dân sự

Dịch vụ luật sư bảo vệ quyền lợi trong vụ án dân sự. Luật sư bảo vệ cho người khởi kiện, người bị kiện, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Pháp luật Việt Nam đã khẳng định: “Luật sư có nhiệm vụ bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp cua công dân, bảo vệ pháp chế và chế độ xã hội chủ nghĩa”.

Trong các quy định về nghề nghiệp luật sư, luôn đặt nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi của công dân lên hàng đầu. Nhận thức được vai trò đó, luật sư bảo vệ trong các vụ án dân sự là một chế định đặc biệt quan trọng, bởi các va chạm, mâu thuẫn trong dân sự diễn ra hàng ngày và thường xuyên. Nhưng không phải bất cứ tổ chức, cá nhân nào cũng hiểu rõ về pháp luật và biết cách vận dụng tối đa những quy định pháp luật hợp pháp, có lợi để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình với tư cách là đương sự, người liên quan trong vụ án, vụ việc dân sự.

Dịch vụ luật sư bảo vệ quyền lợi trong vụ án dân sự

1. Luật sư bảo vệ quyền lợi cho khách hàng (đương sự) gồm:

– Luật sư bảo vệ quyền lợi cho nguyên đơn dân sự (người khởi kiện)

– Luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị đơn dân sự (người bị kiện)

– Luật sư bảo vệ quyền lợi cho người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan (là những người tuy không phải là người khởi kiện, người bị kiện nhưng có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án)

2. Các lĩnh vực luật sư bảo vệ cho khách hàng:

Dịch vụ luật sư đại diện tham gia giải quyết tranh chấp về dân sự và yêu cầu về dân sự gồm:

– Bảo vệ các tranh chấp về dân sự gồm:

Dịch vụ luật sư tham gia tố tụng với tư cách luật sư bảo vệ hoặc đại diện thay mặt khách hàng giải quyết vụ án dân sự gồm:

+  Tranh chấp về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;
+  Giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu tài sản;
+  Giải quyết tranh chấp về thừa kế tài sản;
+  Giải quyết tranh chấp về hôn nhân;
+  Giải quyết tranh chấp về hợp đồng dân sự;
+  Giải quyết tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng;
+  Tranh chấp liên quan đến hoạt động nghiệp vụ báo chí;
+  Giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ;
+  Tranh chấp về quốc tịch;
+  Các tranh chấp khác về dân sự mà pháp luật có quy định….

– Bảo vệ các việc dân sự bao gồm:

Dịch vụ luật sư đại diện thay mặt khách hàng tham gia giải quyết việc dân sự theo yêu cầu gồm:

+  Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản lý tài sản của người đó;
+  Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
+  Tuyên bố hoặc huỷ bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích;
+  Tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết;
+  Yêu cầu công nhận hoặc không nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định về dân sự của Toà án nước ngoài;
+  Các yêu cầu khác về dân sự mà pháp luật có quy định….

3. Dịch vụ luật sư bảo vệ quyền lợi cho khách hàng:

Dịch vụ luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự từ đầu hoặc trong bất kỳ giai đoạn nào của vụ án dân sự được luật sư cung cấp với nội dung như sau:

– Cử luật sư tham gia tố tụng từ khi khởi kiện hoặc bất cứ giai đoạn nào trong quá trình tố tụng dân sự. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự được tham gia phiên toà giám đốc thẩm, tái thẩm nếu Toà án xét thấy cần thiết.

– Luật sư thực hiện các quyền, nghĩa vụ quy định nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trước Tòa án:

Xác minh, thu thập chứng cứ và cung cấp chứng cứ cho Toà án, nghiên cứu hồ sơ vụ án và được ghi chép, sao chụp những tài liệu cần thiết có trong hồ sơ vụ án để thực hiện việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.

Luật sư tham gia việc hoà giải, tham gia phiên tòa hoặc có văn bản bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự;

Có mặt theo giấy triệu tập của Toà án và chấp hành các quyết định của Toà án trong thời gian giải quyết vụ án;

Thay mặt đương sự yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng khác theo quy định của Bộ luật Dân sự;

Giúp đương sự về mặt pháp lý liên quan đến việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng;

Luật sư tranh luận tại phiên toà.

4. Mời luật sư bảo vệ trong vụ án dân sự:

Thời điểm mời luật sư

Khi có mâu thuẫn phát sinh giữa cá nhân với cá nhân, cá nhân với tổ chức, tổ chức với tổ chức mà ảnh hưởng hoặc liên quan trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân. Thời điểm này hãy liên hệ với luật sư để được tư vấn, định hướng và tham gia vào vụ việc để hòa giải hoặc bảo vệ cho các bên tại Tòa án nhân dân là cách nhanh nhất để đảm bảo cho việc giải quyết vấn đề của đương sự, người có liên quan luôn tuân thủ quy định của pháp luật.

Việc đầu tiên là phải liên hệ với luật sư có thể liên lạc cụ thể hoặc trực tiếp gặp gỡ trao đổi.

Sau khi thống nhất tất cả những yêu cầu và khả năng của các bên, luật sư sẽ nhanh chóng hoàn tất thủ tục để tham gia vào giải quyết tranh chấp. Người mời phải viết đơn yêu cầu luật sư bảo vệ hoặc giấy ủy quyền cho luật sư, văn phòng luật sư tham gia giải quyết tranh chấp.

Thủ tục làm việc với luật sư bảo vệ quyền lợi

– Khách hàng cung cấp tài liệu:
+ Giấy tờ liên quan đến vụ việc
+ Giấy tờ tùy thân của người có liên quan đến vụ việc
+ Các chứng cứ kèm theo
Sau khi luật sư và khách hàng đã thống nhất về nội dung vụ việc, phí luật sư thì khác hàng và luật sư còn phải ký Hợp đồng dịch vụ pháp lý, đơn mời luật sư, giấy ủy quyền nếu đại diện theo ủy quyền

– Luật sư làm việc với Tòa án:
Phải xuất trình cho giấy giới thiệu của Văn phòng Luật/ Công ty luật sư nơi họ là thành viên hoặc có hợp đồng làm việc cử họ tham gia tố tụng tại Tòa án và thẻ Luật sư”. Đây là một số giấy tờ được luật sư trực tiếp thực hiện tại tòa án, cơ quan giải quyết tranh chấp.
Khi luật sư đã đăng ký luật sư về việc tham gia tố tụng thì xác lập tư cách và địa vị pháp lý của người bảo vệ trong vụ án, vụ việc dân sự. Từ đó có thể tiếp cận ngay với hồ sơ vụ án để tham gia bảo vệ cho thân chủ của mình, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp nhất cho đương sự, người liên quan đã tin tưởng mời luật sư.

» Luật sư bảo vệ dân sự

Khi quý vị cần tư vấn về trường hợp của mình hoặc thuê luật sư bảo vệ quyền lợi trong vụ án dân sự, xin liên hệ: