Dịch vụ đăng ký sáng chế

Dịch vụ đăng ký sáng chế Chúng tôi hỗ trợ Quý Khách bảo hộ độc quyền sáng chế là tài sản Sở hữu trí tuệ của Quý vị thông qua dịch vụ Đăng ký sáng chế được thực hiện với sự chuyên nghiệp với đội ngũ luật sư kinh nghiệm lâu năm.

+ Tư vấn khả năng bảo hộ của Sáng chế;
+ Tư vấn và viết, sửa đổi Bản mô tả sáng chế;
+ Tư vấn thiết kế, nâng cấp, bổ sung thay đổi sản phẩm cho phù hợp;
+ Tư vấn Tra cứu Sáng chế;
+ Tư vấn các đối tượng được và không được bảo hộ dưới dạng sáng chế theo pháp luật hiện hành của Việt Nam;

  • Hoàn thiện hồ sơ Đăng kýSáng chế/Giải pháp hữu ích:

Hồ sơ đăng ký Sáng chế/Giải pháp hữu ích bao gồm các tài liệu sau:

+ Tờ khai yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích (theo Mẫu);
+ Bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích ;
+ Yêu cầu bảo hộ;
+ Bản vẽ, sơ đồ, bản tính toán;
+ Tài liệu xác nhận quyền nộp đơn hợp pháp;
+ Giấy uỷ quyền;

  • Thủ tục thực hiện

+ Nộp hồ sơ đăng ký Sáng chế/Giải pháp hữu ích;
+ Đại diện Quý khách hàng nhận và trả lời các Công văn phát sinh trong quá trình đăng ký;
+ Đại diện Quý khách hàng nộp các khoản phí, lệ phí theo quy định;
+ Tiếp nhận và chuyển Quý khách hàng bản gốc Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích;

» Quy trình đăng ký sáng chế

Dịch vụ đăng ký sáng chế: