Rút tiền tiết kiệm của người mất không để lại di chúc như thế nào?

Ông nội tôi qua đời đột ngột và không để lại di chúc. Ông tôi có 1 sổ tiết kiệm tại ngân hàng trị giá 300 triệu đồng. Sau khi lo liệu tang lễ, cô của tôi có tự ý đưa bà nội đến ngân hàng để lấy tiền về nhưng ngân hàng không đồng ý. Xin PNVN cho biết, phải làm thế nào để bà nội tôi nhận được số tiền tiết kiệm này?

Luật sư Đặng Thành Chung, Công ty luật An Ninh trả lời:
 Vì ông nội bạn qua đời không để lại di chúc nên việc thừa kế sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật. Vì bà nội và các con còn sống nên người thừa kế sẽ là hàng thừa kế thứ nhất theo quy định tại khoản 1 Điều 651 Bộ luật Dân sự như sau:

Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật: Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây: Hàng thừa kế thứ nhất gồm: Vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết; 

Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau. Điều này có nghĩa là các cụ đẻ ra ông nội bạn, bà nội bạn và các con của ông nội bạn (bao gồm: con đẻ, con nuôi) sẽ được hưởng phần di sản bằng nhau. Trường hợp các con của ông nội bạn đã qua đời trước hoặc qua đời cùng thời điểm với ông nội bạn thì các cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.

Để được nhận số tiền tiết kiệm là di sản của ông nội bạn, những người được hưởng thừa kế phải lập văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế theo khoản 1 Điều 57 Luật Công chứng như sau“Những người thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc mà trong di chúc không xác định rõ phần di sản được hưởng của từng người thì có quyền yêu cầu công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản. Trong văn bản thỏa thuận phân chia di sản, người được hưởng di sản có thể tặng cho toàn bộ hoặc một phần di sản mà mình được hưởng cho người thừa kế khác. 

Như vậy, những người thừa kế của ông nội bạn sẽ lập văn bản thỏa thuận phân chia di sản. Trong văn bản này, những người thừa kế còn lại đều tặng cho toàn bộ di sản của mình cho bà nội bạn. Văn bản này phải được công chứng tại Văn phòng công chứng hoặc chứng thực tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Phòng tư pháp cấp huyện.

Luật sư Đặng Thành Chung trả lời trên báo phunuvietnam.vn

» Luật sư tư vấn thừa kế
» Khi nào được chia di sản thừa kế