Luật sư tư vấn thừa kế

Luật sư tư vấn thừa kế. Tư vấn pháp luật thừa kế và các vấn đề liên quan, luật sư tư vấn thừa kế, thực hiện việc bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp và đưa ra giải pháp hiệu quả nhất cho quý khách cần tư vấn về thừa kế, lập di chúc, phân chia di sản thừa kế, xác định hàng thừa tkế bởi luật sư tư vấn thừa kế với nhiều năm kinh nghiệm và hiểu biết của về lĩnh vực pháp lý.

Dịch vụ luật sư tư vấn thừa kế, phân chia di sản thừa kế

1. Luật sư tư vấn thủ tục lập di chúc

+ Tư vấn soạn thảo, làm di chúc (lập di chúc);
+ Tư vấn luật về quyền thừa kế không phụ thuộc di chúc, chia tài sản thừa kế không phụ thuộc di chúc;
+ Thủ tục làm di chúc (thủ tục lập di chúc) đối với tài sản là đồng sở hữu, tài sản chung vợ chồng;
+ Cách thức chia thừa kế, hàng thừa kế, phân chia di sản thừa kế theo pháp luật, theo di chúc;
+ Thủ tục để làm di chúc theo đúng quy định của pháp luật về thừa kế để có bảng di chúc hợp pháp, đảm bảo tính hiệu lực của di chúc. Tư vấn các vấn đề liên quan đến làm di chúc (lập di chúc) cho tài sản khác.

2. Tư vấn về chia di sản thừa kế

– Tư vấn luật về quyền thừa kế theo pháp luật, theo di chúc;
– Tư vấn xác định giá trị pháp lý của di chúc.
– Tính hợp pháp của tài sản thừa kế (di sản thừa kế). Đặc biệt trong trường hợp thừa kế đất đai, thừa kế nhà ở;
– Tư vấn giá trị từng phần cho mỗi đồng thừa kế. Đặc biệt trong trường hợp thừa kế đất đai, thừa kế nhà ở;
– Cách thức phân chia tài sản thừa kế theo pháp luật, chia thừa kế theo di chúc;
– Thủ tục khai nhận di sản, từ chối nhận di sản thừa kế;
– Tư vấn xác định hàng thừa kế, phần công sức đóng góp của người trực tiếp quản lý tài sản thừa kế (di sản thừa kế). Đặc biệt trong trường hợp thừa kế đất đai, thừa kế nhà ở;
– Liên hệ các cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật luật về thừa kế để phân chia tài sản thừa kế (di sản thừa kế).

3. Luật sư tham gia giải quyết tranh chấp thừa kế

Luật sư tham gia tư vấn, giải quyết tranh chấp quyền thừa kế, tại các cơ quan có thẩm quyền, tòa án các cấp:

– Tư vấn hàng thừa kế, tài sản thừa kế, giá trị pháp lý của di chúc;

– Tư vấn luật về quyền thừa kế, tài sản thừa kế, xác định hàng thừa kế để chia thừa kế. Giải quyết tranh chấp trong việc chia thừa kế theo pháp luật, chia thừa kế theo di chúc giữa các đồng thừa kế;

– Thay mặt các bên tiến hành đàm phán, hòa giải, thương lượng chia thừa kế;
– Dựa trên những tài liệu, chứng cứ của khách hàng. Luật sư chúng tôi đánh giá và phân tích vụ việc tranh chấp một cách toàn diện. Đưa ra những phương án cụ thể có lợi nhất trong quá trình đàm phán, hòa giải với đối phương. Giúp khách hàng hoặc thay mặt khách hàng soạn thảo văn bản, giấy tờ liên quan đến việc giải quyết tranh chấp gửi đến cơ quan có thẩm quyền liên quan đến vụ việc;

– Hướng dẫn và tư vấn cho khách hàng trình tự thủ tục khởi kiện, thời hiệu khởi kiện, điều kiện khởi kiện, tư cách chủ thể và soạn đơn khởi kiện gửi đến Tòa án có thẩm quyền;

– Kiến nghị hoặc hướng dẫn khách hàng khiếu nại các cơ quan tiến hành tố tụng liên quan khi ban hành những quyết định không đúng thủ tục, trình tự gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng;

– Tham gia gia tố tụng với tư cách là luật sư – Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng tại các cấp tòa xét xử;

– Tham gia tố tụng với tư cách là đại diện ủy quyền, nhân danh khách hàng thực hiện tất cả các phương án và cách thức theo quy định của pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp một cách tốt nhất tại các cấp Tòa án xét xử.

» Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp thừa kế

» Tư vấn luật thừa kế

Luật sư tư vấn thừa kế.
Khi có nhu cầu về tư vấn pháp luật về thừa kế, lập di chúc, làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế, phân chia tài sản theo di chúc, theo pháp luật, giải quyết tranh chấp thừa kế, xin hãy liên hệ: