Luật sư Đặng Thành Chung

Luật sư Đặng Thành Chung là Giám Đốc điều hành của công ty luật TNHH Anh Ninh là Luật sư thuộc Đoàn luật sư Hà Nội

Ông Đặng Thành Chung là Giám đốc – Luật sư điều hành của chúng tôi và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của công ty. Trước khi tham gia thành lập công ty, ông Chung đã từng làm việc cho các công ty luật trong nhiều lĩnh vực. Qua quá trình làm việc tại các doanh nghiệp này, ông Chung đã đạt được nhiều kinh nghiệm tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực như khai thác khía cạnh của luật doanh nghiệp, luật dân sự, luật hình sự, đầu tư, doanh nghiệp, bất động sản. Ngoài ra Luật sư Đặng Thành Chung là luật sư tham gia tố tụng, bào chữa trong các vụ án uy tín.

Lĩnh vực hoạt động
+ Tư vấn luật doanh nghiệp;
+ Tư vấn đầu tư, thương mại;
+ Tư vấn hợp đồng;
+ Tư vấn bất động sản;
+ Tư vấn luật dân sự;
+ Tư vấn luật hình sự;
+ Tư vấn luật hành chính.

Quá trình đào tạo
Luật sư Đặng Thành Chung là thành viên công ty luật An Ninh được qua đào tạo chuyên môn:
Cử nhân Luật Kinh tế – Quốc tế, Đại học Luật Hà Nội.
Chứng chỉ Khoá Đào tạo Nghề Luật sư, Học viện Tư pháp.
Sẽ giúp cho quí vị những dịch vụ giá trị đích thực.

» Lĩnh vực tư vấn luật

» Công ty luật An Ninh