Mẫu giấy chứng nhận Mã số mã vạch cấp cho doanh nghiệp

Mẫu giấy chứng nhận Mã số mã vạch cấp cho doanh nghiệp. Sau khi doanh nghiệp nộp đơn đăng ký mã số mã vạch, nếu đơn không còn vướng mắc gì thì sau khoảng thời gian từ 2 đến 5 ngày làm việc cơ quan nhà nước sẽ cấp mã số mã vạch để sử dụng, sau một tháng thì doanh nghiệp sẽ được cấp giấy chứng nhận sử dụng mã số mã vạch.

Vậy thời gian để cấp giấy chứng nhận là hơn 1 tháng, sau đây là mẫu giấy chứng nhận sử dụng mã số mã vạch mà Luatsubaoho.com đã đăng ký thành công cho doanh nghiệp:

Mẫu giấy chứng nhận Mã số mã vạch cấp cho doanh nghiệp Mẫu giấy chứng nhận Mã số mã vạch cấp cho doanh nghiệp
Mẫu giấy chứng nhận Mã số mã vạch cấp cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp lưu lại giấy này để trình khi cơ quan kiểm tra hàng hàng yêu cầu.

Còn đây là mẫu mã vạch gắn lên sản phẩm của doanh nghiệp:

Mẫu mã vạch gắn lên sản phẩm của doanh nghiệp Mẫu giấy chứng nhận Mã số mã vạch cấp cho doanh nghiệp
Mẫu mã vạch gắn lên sản phẩm của doanh nghiệp

khách hàng dùng phần mềm quét mã vạch này để tìm hiểu thông tin của doanh nghiệp.

» Phần mềm quét mã vạch Scan and Check cho điện thoại

» Thủ tục đăng ký mã số mã vạch

Trên đây là mẫu giấy chứng nhận sử dụng mã số mã vạch mà Luatsubaoho.com đã đăng ký thành công cho doanh nghiệp, nếu quý khách cần sử dụng dịch vụ xin liên hệ: